Debatt

En bukk til havresekken?

Mange land har innført kameraovervåking i slakterier. I Norge er forslaget lagt i skuffen. Norge trenger en uavhengig landbruksminister.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nylig ble det kjent at svenske eksperter anbefaler å innføre kameraovervåking i slakterier i Sverige. Mange land har innført det samme de seneste årene og enda flere har det som et diskusjonstema. Men i Norge blokkerer landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) diskusjonen.

NOAH har fremmet krav om kameraovervåking i slakterier over flere år. For noen år siden lovet daværende landbruksminister Olaug Bollestad at dette skulle bli innført i norske slakterier – men nå er planene lagt i skuffen av departementet.

Kameraovervåkingen vil ikke fjerne smerten og redselen som dyrene blir utsatt for, men vil kunne være med på å avdekke og rettsforfølge direkte lovbrudd. Det vil også være et verktøy for å kontrollere nettopp myndighetsutøvelsen, og hvorvidt lovbrudd blir oppdaget.

I skrivende stund er det over 31.000 mennesker som har skrevet under på en slik innføring av kameraovervåking i norske slakterier. Når vårt naboland er i ferd med å realisere tiltaket, er det på tide at Norge vurderer saken på nytt.

Siri Martinsen

Dessverre avviser landbruks- og matminister Geir Pollestad hele tiltaket. Han hevder at en slik innføring ikke vil være mulig av personvernhensyn, og at Mattilsynets tilsyn er tilstrekkelig.

Men det er ingen hemmelighet at Mattilsynets egne inspektører ikke føler at de strekker til, og at dyrevelferd faktisk blir nedprioritert av tilsynet.

Når det gjelder Pollestads påstand om «hensyn til personvern», synes den å være vikarierende. Kameraovervåking på slakterier kan innføres i tråd med personvernregler, og slike regler brytes ikke i land som allerede har innført dette.

Det ligger nær å tenke at Pollestad kan være mer opptatt av «vern» av sin egen families næringsinteresser. Som en av de største produsentene av kyllinger, kan Pollestads nære familie ha interesse av at det er minst mulig fokus på slaktedyrenes siste reise.

Kyllinger er som kjent det dyret det slaktes flest av her i landet. Hvis kameraovervåking innføres, og det viser seg at lovbrudd avdekkes i forhold til behandling av kyllinger, kan det få ringvirkninger for de som tjener penger på produksjonen.

Det er problematisk at Norge har en landbruksminister som via sin familie kan ha økonomiske fordeler av beslutninger han tar som minister.

Det er problematisk at Norge har en landbruksminister som via sin familie kan ha økonomiske fordeler av beslutninger han tar som minister.

NOAH mener Pollestad er inhabil når det gjelder å vurdere om kameraovervåking på norske slakterier er fornuftig. Departementet bør utnevne en uavhengig person til å følge opp departementets tidligere løfter.

Det er for øvrig ikke bare spørsmålet om kameraovervåking i slakterier Pollestad ikke bør ha ansvar for. Han må i høyeste grad være inhabil i spørsmålet om nye regler for kyllingindustrien.

Også den kommende dyrevelferdsmeldingen er et område der Pollestad ikke bør ha siste ordet: Vurderinger av hva som egentlig er akseptabelt å utsette landbruksdyr for, er et spørsmål ikke noen som er tett på en av landbruksindustriens største aktører bør ha avgjørende innflytelse over.

NOAH mener departementet bør legge frem en redegjørelse for hvilke prosesser og saker Pollestad vil erklære seg inhabil i, slik at offentligheten får innsyn i dette.

Men mest av alt trenger vi en landbruksminister som er uavhengig i spørsmål som berører dyrevelferd – ikke en som er direkte eller indirekte involvert i en industri som står for lidelse for flest dyreindivider innenfor landbruket.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt