Debatt

Kom på kurs hos oss, Svenneby

Vi anklager deg ikke for rasisme, men tror at du kanskje mangler kulturforståelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er med bekymring vi ser retorikken rundt innvandringsstopp, et fenomen som kan bidra til økt fremmedfrykt og rasisme i samfunnet vårt.

Når Ola Svenneby, lederen i Unge Høyre, snakker om innvandringsstopp, sender han ut signaler om at innvandring er noe negativt og at innvandrere ikke passer inn i Norge. Som Simen Bondevik påpeker i et leserinnlegg i Dagsavisen, er innvandring og mangfold faktisk en styrke for det norske samfunnet.

Forslaget om innvandringsstopp er ikke bare uansvarlig og uforsvarlig, det kan også skape rasistiske undertoner. Mens Svenneby foreslår at visse grupper, som ukrainere og bosniere, skal få kollektiv beskyttelse i Norge, vil andre, som for eksempel syriske flyktninger, møte vanskeligheter når det gjelder familiegjenforening.

Selv om Svennebys intensjon kanskje ikke er å diskriminere, ser vi at slike uttalelser får konsekvenser i form av hatefulle ytringer i diverse kommentarfelt. Som leder for et stort ungdomsparti, bør Svenneby også være bevisst på hvordan hans ord påvirker debatten.

Det er avgjørende å huske at flyktningene som Svenneby ønsker å nekte innreise til Norge, ikke er anonyme flyktninger, men individer med egne historier og identiteter.

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby

De er mødre, brødre, studenter, leger og lærere. Jeg er for tiden frivillig med flyktninger i Libanon, og jeg ser med egne øyne de mange ulike historiene som ligger bak. Fremfor alt er disse individene medmennesker, og enhver form for forskjellsbehandling av innvandrere undergraver deres menneskeverd.

Det er viktig å skille mellom rasisme og manglende kulturforståelse. Rasisme handler om å diskriminere mennesker basert på deres etnisitet. Utsagn og handlinger som springer ut av manglende kunnskap og forståelse for ulike kulturer kan oppleves som rasisme, selv om intensjonen ikke er å diskriminere. For eksempel å si nei til flyktninger fra en bestemt nasjonalitet fordi man antar at deres kultur ikke passer inn i den norske.

Vi anklager ikke Svenneby for rasisme, men tror at han kanskje mangler kulturforståelse og at han bruker noen få enkelthendelser, som verken han eller vi vet bakgrunnen for, til å skape et skrekkbilde av kulturkonflikter.

I Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom jobber vi aktivt for antirasisme og inkludering. Vi ønsker oss et samfunn preget av økt forståelse, åpenhet og respekt for mennesker fra ulike land og kulturer.

Det å være antirasist handler om mer enn bare å unngå å være rasist.

Det å være antirasist handler om mer enn bare å unngå å være rasist. Det handler om å handle aktivt når man ser, hører eller føler på rasisme. Det er også viktig å påpeke at man ikke er en rasist bare fordi man har sagt noe rasistisk, så lenge man lærer av feilene sine til neste gang.

Vi har alle fordommer, og det første steget mot å bli en antirasist er å bli mer bevisst på egne fordommer og manglende kulturforståelse.

Så, Ola Svenneby: Vi ønsker å invitere deg til å delta på vårt antirasismekurs. Vi tror at gjennom dialog og kunnskap kan vi sammen bidra til et samfunn preget av respekt, forståelse og likeverd. Kurset vil gi deg muligheten til å utvide din horisont, utfordre dine fordommer og lære mer om betydningen av inkludering og mangfold.

Vi håper du vil akseptere invitasjonen og bli med, og vi ser frem til å ha Unge Høyre med på dette viktige arbeidet fremover. Sammen kan vi arbeide mot et samfunn som verdsetter og omfavner alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn eller opprinnelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt