Debatt

Innvandring er en berikelse for Norge

Det som derimot kan skade samfunnet vårt er populistiske utspill som å foreslå «innvandringsstopp».

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Unge Høyres leder, Ola Svenneby, tar til orde for full innvandringsstopp til Norge. Svenneby sier at vil sette antall kvoteflyktninger til null, begrense familiegjenforening og avskaffe hele dagens asylsystem. Vi mener Svennebys utspill er svært usolidarisk og skadelig.

Unge Høyre-lederen uttaler at innvandring fører til «et samfunn som er i ferd med å falle fra hverandre». Det stemmer på ingen måte. Innvandring er en berikelse for samfunnet vårt, og gir oss både sårt tiltrengt arbeidskraft og kulturell berikelse. Det som derimot kan skade samfunnet vårt er slike populistiske utspill som Svenneby her kommer med.

Svenneby tar til orde for å skrote dagens asylsystem, uten å foreslå en alternativ løsning. Dette er et svært lite konstruktivt bidrag i debatten, skriver Dagsavisen på lederplass.

Historien Svenneby forsøker å fortelle om at innvandring og flerkulturelt mangfold er i ferd med å ødelegge samfunnet vårt, stemmer ikke overens med virkeligheten. Mangfold er ikke skadelig, men en styrke for samfunnet vårt. Hvertfall hvis vi møter det på riktig måte.

Hva med bedre norskopplæring? En kraftig opprustning av psykisk helse-tilbudet? Gode og tilgjengelige fritidstilbud hvor alle kan delta?

Å tegne opp misvisende skremmebilder og foreslå full stans i all innvandring er ikke riktig måte. Derimot bør vi møte mangfoldet med respekt, forståelse, toleranse og et aktivt inkluderingsarbeid. Det skaper et bedre samfunn for oss alle sammen.

Selvsagt finnes det helt reelle utfordringer som vi er nødt til å ta tak i. Men utfordringen vi har er på ingen måte mangfoldet i seg selv, men heller folks levekår og måten folk som Svenneby tilnærmer seg denne tematikken på.

Svenneby burde heller fokusere på hvordan vi kan styrke integreringsarbeidet og folks levekår. Hva med bedre norskopplæring? En kraftig opprustning av psykisk helse-tilbudet? Gode og tilgjengelige fritidstilbud hvor alle kan delta? Disse tingene ville hatt stor effekt.

Det er også svært skremmende å se en norsk ungdomspartileder nærmest oppfordre Norge til å bryte menneskerettighetene. Artikkel 14 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter slår tydelig fast at enhver har rett til å søke om asyl. Normalisering av menneskerettighetsbrudd er ikke veien å gå for å skape det samfunnet vi ønsker oss.

De politiske veivalgene vi tar i dag, har stor betydning for hvilket samfunn vi skaper for flere tiår fremover. La oss skape et inkluderende samfunn som både respekterer og heier frem mangfold. Et samfunn som gir alle mennesker like muligheter til å lykkes, hvor vi ikke kommer med forenklede og populistiske løsninger på komplekse problemstillinger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt