Debatt

Kunnskapsløst fra Deichman-tillitsvalgte

Det er ille at tillitsvalgte ved et bibliotek ikke leser hva en forfatter har skrevet før de tar til orde for å utestenge ham.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I et innlegg i Dagsavisen blir grove anklager om voldsideologi, høyreekstremisme, hat og rasisme rettet mot vårt forlag Legatum Publishing og vår forfatter Renaud Camus, uten at noe av det underbygges ved å vise til konkrete utsagn.

Navnene Legatum og Camus nevnes ikke, men det er oss det siktes til.

Tore Rasmussen er forlegger i Legatum Publishing.

Innsenderne, som er tillitsvalgte ved Deichman, har åpenbart ikke lest Camus. Hadde de gjort det, ville de ha oppdaget at hans ideologi er ikkevold.

Ett av omdreiningspunktene i hans tenkning er begrepet in-nocence, som han har utmyntet, og som kan oversettes med «ikke-skadeforvoldelse». Camus tar kraftig til motmæle mot voldsbruk.

Innsenderne viser til «bibliotekenes etos om demokrati og folkeopplysning» og etterlyser at «politikere kommer på banen og stadfester biblioteksjefens kompetanse og myndighet til å avvise aktører».

Kompetanse innebærer vel kunnskap om hva en forfatter har skrevet før han eventuelt avvises? Folkeopplysning er vel å informere offentligheten om hva Camus faktisk har skrevet?

Formålet med vårt arrangement på Deichman er å korrigere feilinformasjon om «Den store utskiftningen», et uttrykk Camus utmyntet i 2011. Leser man det han skriver, ser man tydelig at han bruker uttrykket som et deskriptivt begrep på en pågående samfunnsutvikling, som ingen bestrider at er reell.

Men «Den store utskiftningen» fremstilles som en konspirasjonsteori i mediene av journalister som ikke har lest Camus. Derfor arrangerer vi åpen pressekonferanse med Camus på Deichman, der alle fremmøtte kan stille så harde og konfronterende spørsmål de måtte ønske. Slik fungerer samfunnsdebatt i et opplyst demokrati.

De Deichman-tillitsvalgte påstår at arrangementets innhold «har vært premissleverandør for blodige terroraksjoner».

Kan man rette slike beskyldninger mot en forfatter som argumenterer eksplisitt for ikkevold, kan man like så godt si at Koranen har vært premissleverandør for terroraksjoner – siden islamistiske ekstremister rettferdiggjør slike aksjoner ved å vise til koranvers som eksplisitt oppfordrer til drap på vantro – og bruke dette som argument for å utestenge forlag som utgir Koranen fra offentlige bibliotek.

Venstrefolks blindsoner slutter aldri å forbløffe meg.

Mer fra: Debatt