Debatt

Når pengene trumfer forskningen

La oss tilrettelegge for at vår nye generasjon slipper å bli født inn i et slikt unødvendig traume, som en dårlig fødselsopplevelse er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg skulle ønske at yrket mitt som doula var overflødig, men aldri før har jeg fått flere forespørsler om å være en fødselsstøtte. Stadig flere tar kontakt med meg fordi de ikke ønsker å føde på sykehuset, eller ikke har noe annet tilbud, og derfor vurderer å føde uassistert. Å være en støtte for en fødekvinne er vakkert. Men bakteppet for det som skjer nå er alt annet enn det.

For å slippe å være helt alene ønsker noen en doula. Fødekvinnene vet at vi ikke har noe medisinsk utdannelse eller kompetanse. Men det kvinner ønsker aller mest er trygghet. Kvinner søker trygghet i kjente fjes, noe norsk helsevesen ikke klarer å gi oss. Det finnes ingen kontinuitet igjen i fødselsomsorgen. Du blir kasta rundt i et system som mangler tid til omsorg, og tid til å se individet. Nå snakker vi bare om hvilken boks de kan krysse av på skjemaet.

I 25 år har jeg fotografert og assistert bortimot 250 familier. Flesteparten av disse har født på Ullevål. Både på den snart nedlagte ABC-avdelingen og rett over gangen på føde A og B.

Fotograf og doula Eva Rose Furmyr.

Når jeg tenker på «rett over gangen» kniper det seg i magen. Jeg vet at noen kan ha de mest fantastiske opplevelsene der også. Jeg har sett mange. Men flertallet har blitt trøblete fødsler med mye intervensjoner.

Rett over gangen preges fødslene av høyt tempo, lite oppmerksomhet og mye behov for meg som en støtte.

Systemet presser oss inn i en amerikanisert modell av hva fødsel skal være. I jobben min er jeg i dialog med jordmødre og fødselsleger rundt i hele verden. Jeg får høre tusenvis av fødselshistorier fra mine 210.000 følgere. Det skjer overalt, vi dytter alle inn på et samlebånd uten noe kontinuitet og flere og flere kvinner forteller om traumatiske hendelser i et overbelasta system som har valgt å drite i forskningen.

ABC er ikke noe man kan «ta med seg videre» uten å ta med seg kontinuitet fra modellen. ABC er ikke badekar og duftlys, det er oppfølgingen og forberedelser.

Det er sjelden lett å føde, men på ABC ser jeg tillit, fødekraft og et samarbeid som gir kvinner en slik mestringsfølelse man aldri kan få på noen annen måte enn å gå inn i fødebobla for å gjøre jobben selv.

Det er som om de ikke ønsker å forebygge sykdom og dårlig helse hos kvinner og barn!

Jeg ser flere tilfredse mødre og babyer. Den roen gjør at amming blir raskt etablert, kan ikke måle seg med et travelt sykehus. Og det undervurderes hvor viktig slike fødeforhold er for at barnet skal få en trygg start på livet.

Dessverre er enkle fødsler dårlig butikk for sykehuset. Det er slik finansieringsmodellen er nå. Men for samfunnet hadde vi spart så uendelig mye, og dette finnes det klare tall på! Dette skjønner jeg ikke at staten Norge kan godta? Det er som om de ikke ønsker å forebygge sykdom og dårlig helse hos kvinner og barn! I et presset helsevesen vil vi nå bidra til at friske gravide søker seg bort fra sykehusene for å føde, og at flere jordmødre slutter og starter opp privat. Det er her vi vil få et tilbud for de privilegerte. En jordmorstyrt enhet med fokus på kontinuitet gir fødende en mulighet til å føde ukomplisert og trygt på et sykehus. Hva er det de ikke forstår her?

La oss tilrettelegge for at vår nye generasjon slipper å bli født inn i et slikt unødvendig traume, som en dårlig fødselsopplevelse er. Noen av oss ønsker ikke å føde på et vanlig sykehus, og grunnene kan være mange. Denne listen blir lengre, og det er lovpålagt at vi skal ha valgmuligheter. Men disse tas bort og blir erstattet med private tilbud. Så Norge skal også bli slik at kun de rike kan slippe et pressa system basert på effektivisering, frykt og inntjening. Hvem er det som driver mest propaganda? Oss eller dem?

En dårlig fødselsopplevelse som flere og flere av oss opplever er så ødeleggende for så mange i så lang tid. De psykiske ringvirkningene kan koste oss liv, for selvmord blant kvinner som skal føde er en av hovedårsakene til mødredødelighet i hele verden. Vi kan ikke la sykehuset ta seg til rette og gå imot forskningen, anbefalingene, kvinnene, barna og ikke minst jordmødrene. Vi kan ikke la politikerne våre stå passive og tillate at dårlige tilbud bare vil bli dårligere.

At de legger ned, og ikke bygger opp ABC, er en tragedie som viser hvilken vei Norge velger å gå.

ABC-jordmødrene er drilla på naturlige fødsler. Jordmor betyr å være med kvinnen. Men nå er det maskinene som er med kvinnene på de store sykehusene, og det er feil.

Jordmødre er de som er best rustet for å følge en kvinne gjennom fødsel på en best mulig måte. I noen få tilfeller trengs lege også, men slik vi holder på nå vil jordmorfaget dø ut. Jeg har sett det skje gradvis. Midwives blir medwives, og det er i ferd med å skje her i Norge også. At de legger ned, og ikke bygger opp ABC, er en tragedie som viser hvilken vei Norge velger å gå.

Norge, vi kunne vært «the golden standard», men god overlevelse og lite alvorlige skader kan ikke være målet vårt. Målet må bli friske fornøyde mødre som kan gi barna en best mulig start på livet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt