Debatt

Likestilling avses med lommerusk

For fire år siden ville det ta 200 år før verden ble likestilt. Nå er dette tallet 286 år.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Verdenssamfunnet har som mål å oppnå FNs bærekraftsmål og dermed likestilling innen 2030. Med denne trege utviklingen klarer vi ikke det. Problematikken rundt likestilling er brennaktuell.

Dette kommer tydelig frem i dagens mediebilde med demonstrasjonene i Iran etter det tragiske dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini, innskrenkning av abortloven i USA, seksuell vold og utnyttelse av ukrainske jenter og kvinner på flukt og debatten omkring kvinners helse på lokalt nivå.

Likestillingen kommer ikke av seg selv og det kreves kontinuerlig oppmerksomhet og innsats både ute og hjemme.

I dag, tirsdag den 11. oktober, markeres FNs internasjonale jentedag for tiende år på rad. Denne dagen retter vi søkelyset mot situasjonen for jenter verden over. Det er en dag for både refleksjon og oppfordring til kamp. Kamp for at alle jenter skal ha rett til å bestemme over egen kropp, være beskyttet mot vold og overgrep, få gå på skole og ha mulighet til å bryte ut av fattigdom.

Beregninger viser at likestillingen er satt tilbake med flere tiår som resultat av pandemi, krig, konflikt og økt fattigdom. Den sittende regjeringen har et begrenset fokus på likestilling i Hurdalsplattformen.

Det finner jeg alarmerende, i lys av den globale utviklingen.

Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

I anledning jentedagen har vi sett på hvordan situasjonen for jenter har endret seg i denne perioden. På mange områder har det vært tilbakegang og stillstand. Hele 267 millioner unge på verdensbasis har ikke utdanning eller jobb. Å ha mensen blir sett på som noe urent og dermed mister jenter viktig skolegang. Hvert tredje sekund giftes en jente bort mens hun fortsatt er barn.

Mange land har fortsatt ikke 18 år som minimum giftealder. Å kunne bestemme om, når og med hvem man ønsker barn er en menneskerett. Da er det opprørende at 43 prosent av seksuelt aktive jenter i alderen 15–19 år som ønsket å unngå graviditet, hadde manglende tilgang til prevensjon.

Det førte i 2019 til 10 millioner uplanlagte graviditeter og 5,7 millioner aborter. Konsekvensene av dette er svært alvorlige for jentenes og barnets helse og fremtidsmuligheter.

Den alvorlige situasjonen for likestilling i verden viser med all tydelighet at vi ikke har noen tid å miste! Regjeringen kan fort glemme likestillingssaken når det stormer rundt høye strømpriser og økt rente. Deres nedprioritering av likestilling kom veldig tydelig til syne i det første budsjettet de la frem. Der ble det foreslått kutt til det globale likestillingsarbeidet.

Heldigvis kom andre partier på banen og fikk reversert dette.

Den sittende regjeringen har et begrenset fokus på likestilling i Hurdalsplattformen. Det er alarmerende, i lys av den globale utviklingen.

I fjor var det 25 år siden Hillary Clinton i Beijing erklærte at kvinners rettigheter er menneskerettigheter. Da Norge i 2021 skulle fornye sine forpliktelser fra Beijing var det uten omfattende lovnader.

Den nåværende handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken er blitt forlenget, uten å bli oppdatert, og er nå i ferd med å utløpe. Arbeidet med en ny lar vente på seg.

At dette ikke prioriteres signaliserer at likestilling ikke er viktig nok.

Norge er en supermakt på likestilling, sa daværende utenriksminister Børge Brende da han lanserte handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken i 2016. Flere ting tyder på at vi dessverre ikke ønsker å ta rollen som en supermakt på feltet.

Det er derfor viktig at Norge nå tar steget og bruker de ulike politiske verktøyene vi har til rådighet. Det må bevilges midler slik at innsatsen ikke bare blir ord, men også handling. Vi etterlyser store ambisjoner på vegne av unge jenter.

I årets forslag til statsbudsjett avses likestilling med lommerusk og heller ikke denne gangen blir likestilling tydelig prioritert.

Hvor er ambisjonene for likestilling, Anniken Huitfeldt?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt