Debatt

Kvinner fortjener å velge selv

Fødsler blir i hovedsak styrt av frykt, effektivisering og penger. Det trenger ikke være sånn.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi opplever vår første pandemi i moderne tid.

Aldri før har det vært tydeligere at hjemmefødsel bør være en del av det offentlige fødetilbudet.

Les også:  Det er klart det blir klikk om man drar frem en influenser med en skrekkhistorie

Kvinnene forteller at de kommer inn i overbelastede fødeavdelinger, ofte uten å kunne få med partner på store deler av fødselen, og tiden rundt fødsel blir preget av mye engstelse. Stadig flere forteller at de ikke har følt seg sett eller hørt, og at de var alene, slik Tegnehanne nylig delte i sin fødselshistorie.

Kvinner som skal føde barn er i en unik situasjon og trenger forutsigbarhet og rolige omgivelser. Hjemmejordmødrene i Norge opplever en kraftig økning i forespørselen etter hjemmefødsel. Hjemmefødsel er privat virksomhet med få jordmødre som praktiserer og som det er vanskelig å få tilgang til.

Jeg vært flue på veggen på fødestua i over tjue år.

Jeg er for mange kjent som Fødselsfotografen etter en dokumentarserie på Aftenposten TV. Andre kjenner meg som hun litt spesielle sunnmøringen som aldri har født barn, men som likevel vier livet til fødsler og fødselsomsorgen i inn- og utland. Hvorfor?

Debatt: «Mors innsats er nedvurdert»

Fordi fødsel er et viktig og ofte underkommunisert tema, som i hovedsak blir styrt av frykt, effektivisering og penger. Innsatsstyrt finansiering gjør at hjemmefødsel er lite lønnsomt for helseforetaket. Stadig oftere blir jeg kontaktet av gravide som ønsker informasjon om hjemmefødsel.

Mange vil føde hjemme, men ikke alle har mulighet til å betale opp mot 30.000 kr av egen lomme for en hjemmefødsel. Jeg har også fått flere spørsmål om å bli med på uassistert fødsel. Dette er stort sett kvinner som ønsker sterkt å føde hjemme, men som ikke får tak i hjemmejordmor og velger en fødsel uten det sikkerhetsnettet som en jordmor er.

Norge påberoper seg å ha en differensiert fødselsomsorg; det er det ikke i praksis.

Les også: «Å være pappa på nyfødtintensiven er ikke spesielt gøy, men det gir i det minste en del perspektiv»

For at hjemmefødsel skal være et reelt tilbud, må det bli et offentlig tilbud. I en sak om uassistert fødsel i siste utgave av ALTSÅ sier statssekretær i Høyre Anne Grete Erlandsen at årsaken til at hjemmefødsel ikke er et offentlig tilbud er at det er et lavt antall kvinner som velger hjemmefødsel.

Dette argumentet faller på sin egen urimelighet. Hvordan kan kvinner velge noe som for de aller fleste ikke er innenfor rekkevidde?

Årsaken til det lave antallet skyldes nok heller fravær av tilbud, enn en gjenspeiling av etterspørselen. Både England, Nederland, Danmark og Sverige har hjemmefødsel som del av sitt offentlige fødetilbud.

Når fødselen er i gang, drar jordmor fra sykehuset ut til kvinnene som ønsker å føde hjemme. Som et land som påstår å gi fremdragende fødselshjelp, hvorfor har ikke Norge det samme tilbudet?

«Hjemmefødsel er livsfarlig for mor og barn!» Det hører jeg stadig.

I løpet av alle årene jeg har jobbet som fødselsfotograf, har det ikke vært dødsfall som følge av en hjemmefødsel i Norge. Det er synd dersom disse fødslene blir oppfattet som risikosport og at mor ikke ønsker det beste for barnet.

En hjemmejordmor har det hun trenger av utstyr og medikamenter for å håndtere eventuelle komplikasjoner, og lav terskel for overflytting til sykehus. En viktig grunn til at kvinner ønsker å føde hjemme er fordi de stoler på kroppens egne ressurser.

De ønsker å unngå unødvendige inngrep.

Les også: Theas fødsel og barseltid ble krevende. Nå vil hun hjelpe andre (+)

Det er fullt mulig med en slik fødsel på sykehuset også, men forskning viser at inngripen i et fødselsforløp hos friske kvinner oftere skjer på sykehuset enn ved hjemmefødsel, uten at det bedrer utfallet for mor eller barn.

Når det er sagt, mener jeg ikke at hjemmefødsel er bedre enn en sykehusfødsel, men kvinner må få velge det fødestedet de selv føler seg tryggest på, akkurat som kvinner må kunne få etterspørre planlagt keisersnitt dersom de er kandidater for det. Det er nettopp dette valget kvinner som ønsker å føde hjemme, i praksis ikke har.

Hvis jeg skulle gjort en endring i verden skulle det være at alle som jobber med fødsler skulle fått den samme unike muligheten som meg til å se alle typer fødsler. Å være vitne til hjemmefødsler er det som gjør at jeg tør å skrike om endring.

Jeg ser hvor viktig det er for kvinner å selv kunne velge hvor hun føder sitt barn.

Og norske kvinner lytter til jordmødre og leger; de færreste vil velge hjemmefødsel dersom de ikke oppfyller seleksjonskriteriene som gjør det til et trygt valg.

Hvis ikke hjemmefødsel blir en reell mulighet vil tallet på uassisterte fødsler øke, noe som ikke er en trygg og god utvikling for norske kvinner og barn. For at det skal bli en endring må kvinner selv kreve det! Vi må stikke fingeren i jorda, puste og få tilbake tilliten som har blitt tatt fra oss. Norske kvinner fortjener å velge fødested selv.

Mer fra: Debatt