Debatt

ABC – et flaggskip

ABC er et flaggskip i norsk fødselsomsorg. OUS burde vært stolt av det i stedet for å fjerne svangerskapsomsorgen fra ABC og derved gjøre tilbudet dårligere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Ellen Blix, jordmor, professor, OsloMet, Mirjam Lukasse, jordmor, professor, OsloMet, Tine Schauer Eri, jordmor, førsteamanuensis OsloMet, Anne Britt Vika Nilsen, jordmor, førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet, Rebecka Dalbye, jordmor, ph.d-student, OsloMet, Stine Bernitz, jordmor, førsteamanuensis, OsloMet, Carina Vedeler Lian, jordmor, ph.d-student, OsloMet, og Anne Kaasen, jordmor, førsteamanuensis, OsloMet.

ABC på Ullevål er den eneste fødeenheten i Norge som drives etter prinsippet om kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Det vil si at den gravide går til svangerskapskontroller hos jordmødrene på ABC, blir kjent med dem, og ved fødselen møter hun som regel en kjent jordmor.

Det er gjort mange studier om kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid («continuity of care»). Resultatene fra disse studiene er oppsummert i en systematisk oversikt av Cochranebiblioteket. Det vil si at forskere finner og kvalitetsvurderer studier om et emne, og gjør nye analyser hvor de inkluderer data fra alle studiene.

Jane Sandall og medarbeidere har gjort en slik studie hvor de inkluderte 15 studier med til sammen mer enn 17.000 kvinner og barna deres. De fant at en modell hvor jordmødre sto for kontinuitet gjennom svangerskap og fødsel gjorde at det ble færre for tidlige fødte barn (premature), flere normale, spontane fødsler, sjeldnere sugekoppforløsning og kvinnene hadde sjeldnere behov for epiduralbedøvelse. I tillegg var kvinnene langt mer fornøyd med omsorgen sammenliknet med kvinner som ikke fikk denne typen oppfølging. Det er få tiltak i fødselsomsorgen som kan vise til så gode resultater.

I England, hvor helsevesenet i langt større grad drives etter prinsippet om kunnskapsbasert praksis («evidence-based medicine»), holder de nå på å innføre modeller med kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid ved en rekke avdelinger.

ABC er et flaggskip i norsk fødselsomsorg. OUS burde vært stolt av det i stedet for å fjerne svangerskapsomsorgen fra ABC og derved gjøre tilbudet dårligere. Vi mener at Norges største universitetssykehus bør tilby omsorg som er basert på best tilgjengelig forskning. Det er kontinuitet gjennom svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, slik det praktiseres på ABC Ullevål.

Mer fra: Debatt