Debatt

Jeg kjenner på ansvaret

5. mai er den internasjonale jordmordagen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hva tenker du når du hører ordet jordmor? Når vi jordmødre sier vi er jordmor blir mange blank i øynene og mange sier «å, det må være en koselig jobb». Ingen tvil om det, vi jordmødre synes det er et privilegium å få være med når et barn blir født. Det øyeblikket barnet for første gang fyller lungene og skriker er magisk både for foreldre og jordmødre.

Men hverdagen for en jordmor er så mye mer enn det. Har du vært gravid så har du kanskje gått til jordmor i svangerskapet, eller kanskje du ønsket det, men det fantes ikke ledig time. I Norge skal det være valgfritt for den gravide om hun vil gå til jordmor eller lege. Likevel er det mange som ikke får velge fordi kommunen ikke har nok jordmorressurser. Har du vært til ultralyd så har du mest sannsynlig vært hos en jordmor. Visste du at vi i Norge har Europas eneste organiserte videreutdanning for jordmødre i ultralyd? De har ett års utdanning på universitetsnivå. For øvrig så er jordmorutdanningen i seg selv et femårig utdanningsløp.

«Jeg kjenner på ansvaret som tynger når jeg tar på meg skiltet med jordmor», er et sitat fra en nyutdannet jordmor. Det er et stort ansvar vi bærer i vår jobb. Vi har ansvar for to liv i vår jobb. Selv om det er flest magiske øyeblikk er det også sorg og dramatikk. Noen dager er vår rolle å støtte paret som opplever sin største sorg, å miste et barn. Jordmor og lege jobber side om side når komplikasjoner oppstår, når det jobbes for å stoppe en blødning, når barnet fødes for tidlig, når mor er syk.

I distriktene rykker jordmor ut for å følge kvinnen inn til sykehuset. På barsel skal jordmødre sammen med barnepleieren sørge for en god start for den nye familien. De store fødeavdelingene har altfor få ressurser til å gi en god nok omsorg til de fødende og barselkvinnen. Derfor har jordmødre over hele landet gitt beskjed de siste årene. Gjennom avviksmeldinger, debattinnlegg, meldinger til fylkeslegen og til arbeidstilsynet. Men istedenfor at tjenesten bygges opp, så ser vi at den bygges ned. Når sykehus skal kutte og effektivisere er tilbudet til fødende og barselkvinner noe av de første som kuttes.

Det ferskeste eksempelet er det som skjer i Møre og Romsdal, der fødeavdelingen i Kristiansund er planlagt lagt ned allerede til høsten. Det er ikke uten grunn at Bunadsgeriljaen nå herjer over hele landet. Kvinner som skal føde trenger en jordmor hos seg, også de som bor i distriktene. Der de ikke har nærhet til en fødeavdeling må de ha følge- og beredskapstjenesten godt utbygget.

Søndag, på den internasjonale jordmordagen, er det på sin plass å hedre alle landets jordmødre for den innsatsen de gjør enten det er i svangerskapet, på fødestuen, i følgetjenesten eller i barselomsorgen. Vi må ta vare på de jordmødrene vi har og sørge for arbeidsforhold som gjør at de ønsker å fortsette som jordmor også i fremtiden. Gratulerer med jordmordagen til alle landets jordmødre.

Mer fra: Debatt