Debatt

Private gir økt kvalitet i eldreomsorgen – la oss få fortsette vårt gode kvalitetsarbeid!

Gir monopol best kvalitet på eldreomsorgen? Jeg er overbevist om det motsatte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Likevel vil de rødgrønne i Oslo, hvis de vinner kommunevalget til høsten, rekommunalisere de 11 sykehjemmene som private fremdeles driver på oppdrag for Oslo kommune. «Målet for oss er best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig eldreomsorg,» uttalte nylig Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), til NRK i en artikkel om at byrådet takker nei til et innspill om å spare 440 millioner årlig ved bruk av private leverandører. Som om kvaliteten er dårligere hos private og ideelle!

Hvis det er kommunal drift som gir best kvalitet stusser både vi og Unicare over at Oslo kommune ofte bruker flere sykehjem driftet av oss private aktører som utstillingsvindu for god eldreomsorg. Tellevik Dahl vet like godt som oss at kvaliteten på våre sykehjem er god. Vi er ydmyke for at feil og mangler likevel kan og vil skje også hos oss. Men det blir faktafeil av Arbeiderpartiet i Oslo å framstille det som at private gir dårligere kvalitet i eldreomsorgen. Tvert imot har utviklingen i Oslo vært veldig positiv etter at vi fikk et samspill mellom både private, ideelle og kommunale driftere. Vi har latt oss inspirere av hverandres innovasjoner, og slik har vi alle blitt bedre. Og det er jo nettopp hovedgrunnen til å konkurranseutsette driften; for å styrke innovasjonskraften og kvaliteten.

La oss komme med noen eksempler på kvalitetsarbeidet vårt i Norlandia. Riksrevisjonen gav nylig ut en rapport om kvaliteten i eldreomsorgen i Norge. Rapporten peker på en rekke utfordringer ved den norske eldreomsorgen, men Norlandia Oppsalhjemmet, som vi har drevet på oppdrag for Oslo kommune siden 2009, ble trukket fram som et positivt eksempel og nevnt hele 62 ganger i rapporten.

Riksrevisjonen skriver på side 78 i rapporten: «Oppsalhjemmet har ved flere anledninger de siste årene fått gode resultater i kvalitetsmålinger, blant annet i undersøkelser som Oslo kommune gjennomfører regelmessig. Sykehjemmet høster ros og priser nasjonalt og internasjonalt for sitt systematiske arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor pasientsikkerhet og brukermedvirkning.»

Vi har som eneste norske helseinstitusjon presentert vårt kvalitets- og forbedringsarbeid ved verdens største kvalitetsforbedringskonferanse i Orlando, USA. Institute for Healthcare Improvement (IHI, Boston) har to ganger vurdert Norlandia Oppsalhjemmet som et verdensledende sykehjem innen kvalitetsforbedringsarbeid. Oppsalhjemmet vant også Pasientsikkerhetsprogrammets lederpris for primærhelsetjeneste i 2017. Vi bidro også til at Pasientsikkerhetsprogrammet vant Center of Excellence-prisen ved World Hospital and Healthcare Congress i 2017. Helsedirektoratet og fylkeslegene bruker oss til utvikling og spredning av arbeidsmetoder, og vi har undervist 20 andre sykehjem fra hele Østlandet.

Dette er noe av det vi er stolte av. Og vi er ikke ferdige, vi jobber systematisk og engasjert videre med kvalitets- og ledelsesutvikling for en bedre eldreomsorg!

Vi vil oppfordre Arbeiderpartiet til å la oss fortsette med dette viktige arbeidet og legge bort ideologi fra ytterste venstreside og heller sette kvalitet og den enkelte bruker i sentrum. For ved et fortsatt samspill av private, ideelle og kommunale tilbydere blir vi alle bedre, til det beste for våre innbyggere.

Mer fra: Debatt