Debatt

Politiets tvitring skaper utrygghet og fordommer

Som foreldre til elever på Rustad skole i Oslo reagerer vi kraftig på hvordan politiet har omtalt mindreårige barn.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Som foreldre til elever på Rustad skole i Oslo reagerer vi kraftig på hvordan politiet har omtalt mindreårige barn når de har tvitret om hendelser på to barneskoler den siste måneden. Sist på skolen der barna våre går, og bare noen uker tidligere i forbindelse med en liknende hendelse på Brynseng skole.

I begge tilfeller gjaldt det situasjoner med mindreårige barn. Begge ganger ble sakene presentert som alvorlige, uavklarte voldshendelser. Begge ganger viste sakene seg å være betydelig overdrevet.

Tirsdag 2. april kl. 13.21 meldte Oslopolitiet via sin twitterkonto @Oslopolitiops at de hadde «flere patruljer på Rustad skole etter at en elev ble truet med kniv av en annen. Mistenkte har forlatt skolen men vi søker etter han. Ingen er fysisk skadet».

###

Resultatet ble medieoppslag om en pågående knivhendelse, mange opprørte og bekymrede foreldre, og nok et eksempel til dem som mener det er farlig på skolene i Oslo øst.


Tre kvarter etter politiets første twittermelding fikk alle foreldre ved Rustad skole SMS fra rektor:
«Hei, vi ønsker å trygge alle foresatte og elever på Rustad skole rundt situasjonen som nå refereres i media. Situasjonen er helt under kontroll, og alle elever er godt ivaretatt. Ingen har kommet til skade.»

Rektor ringte ikke nødnummer, men tok kontakt med forebyggende team ved den lokale politistasjonen for å be om råd. Politiet ble altså kontaktet 45 minutter etter en hendelse. Da rektor ringte var konflikten mellom elevene ferdig håndtert av skolen. Politiet valgte likevel å tvitre det som en uavklart hendelse. Det var med andre ord ikke behov for å «søke etter mistenkte», slik politiet skrev. Hverken de involverte lærerne, rektor eller elevene kjente seg igjen i beskrivelsene i twittermeldingene fra politiet og opplevde politiets håndtering og oppmerksomheten rundt saken som langt mer belastende enn den faktiske hendelsen.

Vi har respekt for at politiet gjør sine vurderinger av når og hvordan de skal reagere og rykke ut ved rapporterte hendelser.

Det vi ikke forstår hensikten med, er måten de tvitrer om hendelser, mens de pågår, uten bekreftet informasjon, og tilsynelatende uten å ta hensyn til at det er situasjoner der mindreårige barn er involvert. Det er vanskelig å forstå behovet for å omtale barneskolebarn som «mistenkte» og «gjerningspersoner» som «truer med kniv» og i «vold og trusselsituasjoner». Vi er sterkt kritiske til at de omtaler barn i en vanskelig situasjon på samme måte som voksne kriminelle.

Politiets viktigste oppgave er å holde by og innbyggere trygge, og gripe inn når det trengs. Vi stiller oss sterkt tvilende til om måten de bruker Twitter på bidrar til dette.

Mer fra: Debatt