Debatt

Kun halvparten overholder reglene for overtidsbetaling

YS-forbundet Negotia har nylig gjort en fersk dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer, om overtidsbetaling. Den viser at kun halvparten av norske arbeidstakere opplever at arbeidsgiver alltid følger reglene for overtidsbetaling.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Samtidig svarer ca. hver tiende at de opplever at reglene for overtidsbetaling sjelden eller aldri følges.

Negotia erfarer stadig oftere at medlemmer kommer til oss med ulike spørsmål knyttet til arbeidstid. Ett av disse er om overtid og overtidsbetaling. Reglene for overtid følger både av arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Hovedregelen er kort fortalt at overtidsarbeid kun kan pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Videre er det regler for hvor mye overtid man skal kunne jobbe i et definert tidsrom, og det er altså reguleringer for overtidsbetaling. Også på disse områdene gir tariffavtalene bedre vilkår enn selve lovverket. Problemet er imidlertid at mange arbeidsgivere hverken overholder lovverk eller tariffavtaler.

Reglene for arbeidstid og overtid er litt kompliserte. Negotia erfarer da også at en del arbeidsgivere praktiserer regelverket feil som følge av misforståelse. Dette viser imidlertid hvor viktig det er med god dialog og samarbeid blant annet med de tillitsvalgte, for å sikre god forståelse av både lovverk og tariffavtaler. Imidlertid har Negotia også saker der vi ser at arbeidsgivere bevisst prøver å vri seg rundt både lovverk og tariffavtaler. Det er uakseptabelt.

At reglene er kompliserte er ingen unnskyldning for ikke å betale overtid. Ingen arbeidskraft er gratis; spesielt ikke den som ytes utover ordinær arbeidstid.

Mer fra: Debatt