Debatt

Schjøtt-Pedersens klode

Administrerende direktør i Norsk olje og gass lever på en annen klode enn meg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mens min klode tynges av en usikker fremtid med mer ekstremvær, flere tørkesomre, ødelagte lokalsamfunn og stigende hav, er det optimismen som råder på Schjøtt-Pedersens magiske klode.

Mens jeg kan våkne om natten og slite med å sove, fordi jeg er bekymret for fremtiden til barna mine, er den største bekymringen på den magiske kloden at norske myndigheter skulle gjøre det mindre lønnsomt å lete etter olje og gass. På den magiske kloden hersker også en annen logikk. Kanskje er det tynnere luft der, som gjør at vanlige regnestykker ikke gjelder lenger. Kanskje er det de høye lønningene i olje og gassnæringen. Hva vet jeg?

La oss si at barna mine fikk en oppgave å løse på skolen: Erna har et stort glass med vann på bordet. Det var egentlig halvfullt med vann, men fordi Erna har fylt i masse sand, har vannet steget, og nå renner det snart over. Hva bør Erna gjøre? (1) - ikke fylle på mer sand for å unngå at det renner over? (2) - fylle på litt mer sand, men maks 1 dl, da renner det litt over, men ikke så mye at det ødelegger gulvet under, eller (3) - fylle på mer sand uten å tenke på konsekvensene, men passe på at det er norsk sand, fordi den er renere enn all annen sand.

Mens barna mine, og trolig de fleste andre barn på min klode ville skjønt at (1) eller (2) er det mest fornuftige, vil de fleste voksne på Schjøtt-Pedersens magiske klode velge (3).

Der gjelder ikke regnestykket til FNs klimapanel, som sier at vi må la mesteparten av påviste reserver av fossile brensler være ubrukt, hvis verden skal klare å holde global oppvarming under to grader. Hvis de skal være ubrukt, virker det heller ikke så fornuftig å hente dem opp fra havbunnen.

Selv sier olje og gassnæringen at de tar klimapanelets anbefalinger på alvor. Men det har også norske regjeringer sagt lenge, og likevel har utslippene gått opp, enten statsministeren har kommet fra Arbeiderpartiet eller Høyre.

Alt er ikke fryd og gammen på den magiske kloden heller. Der truer mørke skyer det norske velferdssamfunnet. Blir det mindre mindre olje og gass, går det dårlig med oss. Det blir mindre penger til skolene, til de eldre og syke, ja til alt det som vi er glad i. På den magiske kloden finnes det bare en vei til velferd. Det er den norske, og den er finansiert med fossile brensler. Hvis vi rokker ved det, ender vi kanskje opp med å leve som danskene. Og alle som har feriert i Danmark, vet hvor ille det står til der.

Nå tenker du kanskje at den magiske kloden er et sted hvor det ikke finnes ansvarlighet. Det er feil. Den finnes. I den økonomiske politikken. På den magiske kloden snakkes det mye om «handlingsregelen». Den handler som kjent også om olje. Ikke om utslippene, men om hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som hvert år kan brukes i norsk økonomi. Hvis vi bruker for mye, ødelegger vi for fremtidige generasjoner pleier politikerne å si. Og hvis regjeringen skulle finne på å gi blaffen i handlingsregelen, blir det bråk. Noen har ment at det burde finnes en handlingsregel for klimaet også, men det er stort sett miljøorganisasjoner, idealister og politikere uten reell makt.

Ved starten av 2019 er det tilløp til panikk på den magiske kloden til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Mens regjeringspartiene forhandler med KrF om et mulig regjeringssamarbeid, har Venstre snakket høyt om at det kanskje er på tide å gjøre noe med de gode ordningene som olje og gassnæringen nyter godt av. Det er slikt man gjerne trekker på smilebåndet av på den magiske kloden, fordi det oftest blir sagt av miljøorganisasjoner, idealister og politikere uten reell makt. Det blir annerledes når det kommer fra et regjeringsparti, selv om det ligger under sperregrensen.

Hvor mange lobbyister som jobber for Norsk olje og gass om dagen for å legge forslaget dødt, vet ikke jeg. Trolig har de langt romsligere budsjetter enn de som jobber for at barna og barnebarna våre skal kunne overta en levelig klode. Den kloden trenger ikke være magisk. Det holder med en vanlig en, så lenge den ikke er ødelagt.

Mer fra: Debatt