Debatt

Fagforbundet støtter Barnehageopprøret

Vi er overrasket over at barnehageansatte og foreldre nektes å uttale seg og informere om sitt syn på bemanningssituasjonen i barnehagene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fagforbundet er overrasket over at barnehageansatte og foreldre nektes å uttale seg og informere om sitt syn på bemanningssituasjonen i barnehagene. Fagforbundet har i mange år anbefalt politikerne å øke bemanningen og bedre kvaliteten.

Fagforbundet mener det gjøres mye godt arbeid i barnehagene, men det er rom for forbedringer. Vi deler bekymringene til «Barnehageopprøret 2018» og «Foreldreopprøret 2018» som mener at barnehagene ikke har god nok bemanning. Foreldrene føler seg utrygge på om det viktigste de har blir ivaretatt godt nok. De ansatte vet at når de er alene med flere barn, er det vanskelig å ivareta alle godt nok. En barnehageansatt forteller (Dagsavisen 9.5) at barn har skadet seg fordi de ikke har vært nok folk på jobb.

Fagforbundet støtter ansatte som varsler om kritikkverdige forhold. Det er ille å lese at barnehagelæreren som står fram, og mange andre ansatte og foreldre opplever at bydeler, kommuner og barnehagekjeder forsøker å kneble dem. Barnehagelæreren som ytret seg, ble kalt inn på teppet og fikk beskjed om at hun måtte passe sin oppførsel i sosiale medier. Hun mener at mange ikke sier noe fordi de er redde for å bli kalt inn på teppet. Vi minner om Grunnlovens §100 hvor det står at offentlig ansattes ytringsfrihet er særdeles viktig fordi offentlige virksomheter forvalter fellesskapets ressurser. I Arbeidsmiljøloven står det at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.

Fagforbundet er skuffet over regjeringens forslag til bemanningsnorm og mener at det ikke går langt nok. Vi mener at 2 barn under 3 år per ansatt og 5 barn over 3 år per ansatt er ønskelig. Da Fagforbundet var i Stortinget på høring for noe uker siden fremmet vi tre synspunkt:

• Fagforbundet anbefaler Stortinget å prioritere økt bemanning for å ivareta kvalitet i barnehagen.

• Flere faste og hele stillinger.

• Lovfesting av kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere (ansatte med fagbrev).

Fagforbundet mener at det skal være minst to ansatte sammen med barna hele barnehagedagen, og oppfordrer Stortinget til å styrke den foreslåtte bemanningsnormen.

Mer fra: Debatt