Debatt

Om beboerparkering og elbiler

Det er en utbredt misoppfatning at elbiler er langt mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. Likevel bruker politikerne dette som argument når de bestemmer at elbiler skal prioriteres i nær sagt alle sammenhenger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Realiteten er nemlig at når det tas hensyn til produksjon av biler og strøm, så har elbilene små miljømessige fordeler – sett i globalt perspektiv.

Oslo kommune har bestemt, Dagsavisen 8. november, at fremmedparkering av elbiler skal prioriteres framfor beboerparkering. For beboerparkering betales 3.000 kroner pr år, og det uten at plass garanteres. Beboerparkering kom fordi kommunen ville forhindre fremmedparkering, men når kommunen nå har åpnet for gratis og ubegrenset fremmedparkering av elbiler, blir selvsagt den positive effekten raskt borte.

Selve produksjonen av elbiler er langt mer forurensende enn produksjon av bensin- og dieselbiler. Og elbiler bruker strøm, men hvor og hvordan produseres strømmen? Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, derfor importerer vi strøm som er produsert i kullkraftverk. Dermed er det selvsagt slik at strøm til elbiler, som kommer på toppen av annet strømforbruk, produseres i kullkraftverk i andre land.

I anstendighetens navn må vi heretter ta hensyn til de miljømessige ekstrakostnadene ved produksjon av ny elbil, at utslipp fra nyere bilmotorer er vesentlig lavere enn fra tidligere generasjoners motorer, og i tillegg den ekstra strømproduksjonen som kreves for elbiler. Da viser det seg at den miljømessige gevinsten, i globalt perspektiv, knapt er til stede.

At elbiler, med dette som bakgrunn, skal ha fortrinnsrett til blant annet parkering, fortoner seg som fullstendig urimelig.

Konklusjonen må være at den overivrige elbilsatsningen tar slutt, og at fritak for avgifter, parkering, bompassering, kjøring i kollektivfelt opphører. Så får politikere og miljøorganisasjoner ta opp igjen saken når sol-, bølge-, vindenergi osv har fortrengt kullkraftverkene, og når de miljømessige omkostningene til produksjonen har kommet ned på et normalt nivå.

Mer fra: Debatt