Debatt

Ta barnefattigdom på alvor

Å øke barnetrygden er det mest konkrete tiltaket regjeringen raskt kan iverksette.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

– Det er en skam at barnetrygden ikke har vært økt på 14 år. Den er heller ikke kostnadsjustert, sa Solveig Horne (Frp) til Dagsavisen i mai 2011. Seks år senere har Horne vært barne- og likestillingsminister i fire år, uten at barnetrygden er justert.

I Norge lever 100.000 barn i det vi definerer som fattigdom. Ifølge UNICEF kan 25.000 av dem løftes ut av kategorien dersom barnetrygden blir regulert fra dagens nivå, som er det samme som i 1996. Åtte milliarder kroner ville det kostet å heve satsen fra 970 kroner per barn til 1.500 kroner, viser beregninger fra Hornes departement.

– Det er kult med en ukes ferie, men jeg vet av erfaring at det er dobbelt så trist å komme tilbake når situasjonen fortsatt er den samme, sier Johan Lothe fra stiftelsen Wayback til Klassekampen. Lothes organisasjon er blant de tolv som nå tar til orde for omfattende tiltak for å bedre situasjonen for familier som sliter økonomisk. Sosialstønad på Sifo-nivå og øremerking av bolig til vanskeligstilte, er blant tiltakene, sammen med kravet om økning av barnetrygden.

Regjeringens ekspertutvalg om politikk for barnefamilier mente også at en økning av barnetrygden ville hjelpe. Det mente også Frp da de ikke satt i regjering. Nå har pipa åpenbart fått en annen lyd. Tiltak som gratis kjernetid i barnehage, og prøveordninger med gratis SFO er vel og bra. Men økningen i antall fattige barn viser at regjeringen må ta større, mer overordnede grep. Og å øke barnetrygden er det mest konkrete tiltaket de raskt kan iverksette.

Debatten om barna som ikke drar på ferie fordi foreldrene ikke har råd, er en sommergjenganger. Og muligheten til å reise på ferie er en god målestokk for hvilke ressurser familier har. Men det er hverdagen som teller. Derfor bør debatten om barnefattigdom fortsette, også når sommerferien er over. For det handler om langt mer enn ferie.

Mer fra: Debatt