Debatt

Grønt gull i skogen

Det er lett å glemme at dette landet har mer å by på enn bare olje. Så etter at oljekrisen har rammet nasjonen, er det godt å vite at vi har grønt gull i skogen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Selv om avvirkningen av skog i Norge har vært ganske stabil de siste hundre årene, er tilveksten av skog økende. Landarealene utnyttes annerledes enn før, og hvert år øker mengden skog med 25 millioner kubikkmeter. Det er 25 millioner kubikk med nye muligheter, hvert år.

Tradisjonelt har vi benyttet skogen vår til tømmer og papir. Etter hvert som ny teknologi blir tatt i bruk, oppstår det nye muligheter for utnyttelse av råstoffene våre.

Et tre er ikke bare et tre. Et tre er bygget opp av hydrokarboner – akkurat som olje. Alt som kan lages av olje, kan i prinsippet lages av tre.

Biodrivstoff kan lages av topper og greiner av trær fra den norske skogen. Dette er ressurser som i dag i stor grad bare blir liggende i skogen etter tømmerhogst. De fleste som har felt et tre i hagen vet at det er overraskende mye greiner på et tre. Tenk om du kunne brukt det til noe fornuftig.

Én ting er å utnytte råvarene våre bedre, en annen ting er å ta de i bruk på helt andre måter. Forskningssenteret Foods of Norway jobber med dette. Et resultat av arbeidet de gjør, er at det nå er femti smågriser på Ås som går rundt og grynter og fråtser i gran. Fôret de spiser er basert på sukkeret i granflis, som blir benyttet til å produsere proteiner til grisen.

Skognæringen er en grønn næring, og overgangen fra sorte til grønne karboner er uunngåelig. Norsk Landbrukssamvirke mener det er viktig at rammebetingelsene utformes slik at Norge er et attraktivt land for lokalisering av grønne industrianlegg. Skogbruket i Norge er sertifisert gjennom internasjonale sertifiseringssystemer miljø- og bærekraft, og har drevet sin virksomhet etter prinsipper for bærekraftig skogforvaltning i mange år.

I norske skoger vokser det 10,8 milliarder trær. Det er omtrent 2.000 trær til hver. Hva skal vi gjøre med dem?

Mer fra: Debatt