Debatt

Ny kommunereform i siste stund

På linje med tusener av kommunetullinger og ansvarsfraskrivere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tar nå borettslaget i Sigrid Undsets vei på Tveita i Oslo ansvar og krever at hver av de tre blokkene nå skal få kommunestatus.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo kommune blir litt mindre, men kommunene Undsett 1, 2 og 3 blir en del større enn de minste kommunene i Norge.

Endelig ser vi at beboere i Oslo tar ansvar og fortsetter denne aksjonen som vil få de fleste borettslag i Oslo til nye kommuner.

Som beboere på Tveita sier, blir jo hver av kommunene like store som Torsken, Smøla og Fedje, men mye større enn Utsira, Feide og Kvitsøy.

Vi skal levere akkurat de samme tjenestene til innbyggerne i Undsettkommunene som i Oslo og håper vi i neste kommunevalg får et flertall av det populære bondepartiet til å styre våre kommuner sier Aslam Ali Muhammed og Peder Hanke Planke i Undsettkommune 2, der de sitter i naboleiligheten til Barnevern, Hjemmetjenesten og kultur som har leilighet 176.

Nå hører vi også at Bjerke og Grorud, samt øst og vestaker slår seg sammen til egne fylker.

Nå må Ola og Kari Normann snart ta seg sammen.

Aldri har en ulv skadet et menneske i Norge, de fleste politikammere bondepartiet vil opprettholde har åpent 4 timer i uken, i Oslo samarbeider samer, trøndere, finnmarkinger og sogninger med vestlendinger uten problemer. Hva i all verden er det partier som Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker med denne populistiske måten og forsøke å ruve et bittelite land i stykker i steden for å samarbeide om å få det tryggere, sikrere og mere levedyktig i framtiden.

Undertegnede er født i Oslo sentrum med en pappa fra Finnmark og en mamma fra Hedemark. Vi samarbeidet og hadde det godt i hele livet. Dere jeg hører av politikere og beboere i kommuner på 500 personer utstråler en egoisme og selvgodhet som til og med overgår Trump.

Mer fra: Debatt