Debatt

Nettressurs om 22. juli

Undervisning om terrorangrepene 22. juli, og spesielt om hatet bak, har vært tabubelagt i klasserommene. En ny nettressurs skal prøve å gjøre noe med problemet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Helle Gannestad og Vivian B. Sørensen, prosjektansvarlig Antirasistisk senter.

Stian Bromark skrev 18. juni at undervisning om terrorangrepene 22. juli, og spesielt om hatet bak, har vært tabubelagt i klasserommene. En ny nettressurs skal prøve å gjøre noe med problemet.

Etter 22. juli har Antirasistisk Senter og Helle Gannestad samarbeidet om utviklingen av en nettressurs spesielt for skoleverket. Utgangspunktet var at vi trykte Gannestads sentens, «Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen», på armbånd som vi la ut for salg. Inntektene fra salget, og påfølgende støtte fra Utdanningsdirektoratet, har gjort det mulig for oss å legge et solid arbeid inn i en nettressurs om rasisme og etnisk diskriminering generelt – og om hatet og fordommene som lå bak terrorangrepene 22. juli mer spesielt.

Vårt siktemål er at nettsiden skal bli en standardreferanse i skolenes arbeid med disse temaene. I tillegg til artikler om et bredt spekter av forhold knyttet til rasisme, både historisk og i vår samtid, skal siden gi akkurat den informasjonen om og de analysene av 22. juli som Bromark påpeker stort sett mangler i skolebøkene. Siden skal være informativ, og den skal være utfordrende. At læremidlene ikke er oppdaterte, eller mangelfulle, bør derfor ikke være en grunn heretter for ikke å undervise om 22. juli – eller for å unnlate å gå mer i dybden. Selvsagt skriver vi også om rosetoget. Men vi skriver vel så mye om hvorfor rosetoget ble nødvendig.

Nettsiden vil være tilpasset ulike alderstrinn. Versjonen for videregående skole lanseres ved starten av neste skolesemester, i august/september. Deretter vil det publiseres utgaver av siden for ytterligere tre aldersgrupper, helt ned til 1. klasse. Innholdet vil selvsagt være svært ulikt for de ulike nivåene, tilpasset de ulike nivåene av modenhet. Det vil også være en veiledningsside for lærere. Det vil være åpent for innspill til ytterligere innhold, og andre forbedringer, straks siden er lansert.

Mer fra: Debatt