FRATAS RETTIGHETER: Det mener Vergeforeningen om asylbarn i Norge.

Verger slår alarm: - Nærmest tortur

Vergeforeningen slår alarm om tilstanden for unge asylsøkere – som hevdes å være mindreårige, men behandles som voksne av myndighetene.

 

Barnepsykiater Henriette Sandven ved Åsebråten-klinikken satte fart på debatten om metodene som brukes for å fastslå unge asylsøkeres alder, da hun i en kronikk i Dagsavisen Østfold forrige uke fortalte om den afghanske gutten som forsøkte å ta livet sitt for å slippe å bli returnert.

Gutten er ikke den eneste som i dyp fortvilelse har tenkt den tanken eller også i verste fall gått til det skrittet, ifølge nestleder Ine Johannessen i Vergeforeningen Følgesvennen.

– Spesielt afghanske gutter behandles som annenrangs flyktninger. Det er bare tull at de er lykkejegere sendt av foreldrene. De vi jobber med har vært utsatt for så forferdelige ting at de er livredde for å returnere. Han i Østfold nå nylig er ikke alene – jeg vet om flere som har forsøkt å ta livet sitt fordi de heller vil dø her enn å bli halshogd av Taliban. Og langt flere tenker tanken. Jeg frykter det bare er et tidsspørsmål før en gutt «lykkes» med forsøket, sier Johannessen.

Les også: Får støtte fra Barneombudet

– Bryter barnekonvensjonen

Hun forteller om stadig flere verger som trekker seg ut.

– Den psykiske belastningen blir for stor også for mange verger. De orker ikke å stå i det lenger, fortsetter hun.

For et år siden utredet UDI en rekke målrettede tiltak som kunne bidra til å kutte ned på ankomstene. Direktør Frode Forfang nektet å oppgi overfor Aftenposten hva konklusjonen ble.

– Sannheten er at det opereres tydelig nå med at afghanske gutter skal ikke ha opphold. Og vektlegging av de såkalte skjelett- og tanntestene til å fastslå alder er blitt enda strengere. Langt færre afghanere får opphold i år enn i fjor, oppgir Johannessen.

Styremedlem i Vergeforeningen og selv verge, Eirin Strifeldt, mener regjeringen bryter med menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon når ikke en mer helhetlig vurdering av alder blir tatt i bruk.

– Mange av dem som faktisk er under 18 år havner på voksen­mottak. Der finnes ikke aktiviteter eller skole. De fratas alle sine rettigheter de har som barn, herunder rett til skolegang, helsehjelp, omsorg, beskyttelse, liv og utvikling, lek, hvile, bistand til å få kontakt med familien, rett til ikke-diskriminering, rett til å bli hørt, rett på informasjon og vern mot vold og utnytting. Spesielt det siste er svært alvorlig, mener hun.

Strifeldt har selv sett resultatene av det:

– Selvmordsforsøk, selvskading, psykiatriske innleggelser og dype depresjoner. Vi vet at mindreårige deler rom med voksne som drikker, røyker og bråker så de ikke får sove, forteller hun.

– Hjerterått

Fra Moss jobber også Odd Erik Germundsson som verge, og har mange års erfaring. Han går så langt som til å hevde at vi har torturlignende tilstander i asylinstituttet.

– Mange av disse barna utsettes nærmest for tortur. Det er fullstendig hjerterått å plassere mindreårige i voksenmottak, og det er i beste fall grov omsorgssvikt UDI bedriver på oppdrag fra Sylvi Listhaug og regjeringen, sier han.

I forrige ukes intervju med Dagsavisen Østfold, etterlyste barnepsykiater Sandven en langt større vektlegging av vurdering av ungdommenes mentale og emosjonelle alder. Gutten hun tok imot på overvåkingen på Kalnes var blitt definert som en 18-åring, men hun har sine tvil.

«Gutten jeg traff framsto svært umoden mentalt, men moden fysisk. Hans kronologiske alder var kanskje 18 år, men mentalt og følelsesmessig kunne han da ikke være mer enn 13–14 år?», skrev Sandven i en kronikk.

– Slik det er nå, er det nesten blitt umulig for en afghansk gutt å bli vurdert som mindreårig og dermed også umulig å få opphold, slutter Johannessen i Vergeforeningen.