Annonse
Russland blir som nasjon utestengt fra vinter-OL i Pyeongchang neste år. Det avgjorde IOC tirsdag.

Russland utestenges fra vinter-OL i Pyeongchang

Russland blir nektet å delta i vinter-OL i februar og får svi for sitt statsstøttede dopingprogram, opplyser Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Annonse
Sport

 

Les hele pressemeldingen om IOCs straffereaksjoner mot Russland undre saken.

IOC tok avgjørelsen under tirsdagens styremøte i sitt hovedkvarter i sveitsiske Lausanne.

Samtidig åpnes det som under OL i Rio i fjor sommer for at russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg. Beslutningen bekreftes på IOCs offisielle Twitter-konto og på komiteens nettsider.

– Dette var et angrep på idrettens og de olympiske lekers integritet vi ikke har sett tidligere, sier IOC-president Thomas Bach.

Han kaller videre det russiske dopingjukset "en ødeleggende episode".

– Som idrettsutøver selv synes jeg svært synd på alle de rene utøverne som lider i kjølvannet av denne manipulasjonen, tilføyer han.

Til grunn for tirsdagens beslutning ligger anbefalinger fra en kommisjon ledet av den tidligere sveitsiske presidenten Samuel Schmid. Den har gjennomført sin egen etterforskning og avhørt alle hovedaktørene.

I uttalelsen fra IOC heter det blant annet at Schmid-kommisjonens rapport bekrefter "den systematiske manipuleringen av antidopingreglementet og systemet i Russland".

På bakgrunn av funnene anbefalte Schmid-kommisjonen IOC-styret å gå til "passende tiltak som er sterke nok til å straffe eksistensen av systematisk manipulasjon av antidopingreglementet og systemet i Russland". Det pekes samtidig på at rettighetene til den enkelte russiske utøver må ivaretas.

Gir ikke akkreditering

IOC-styret åpner for at russiske utøvere kan delta i Pyeongchang-lekene under nøytralt flagg på visse betingelser. Utøverne kan ikke ha vært involvert i noen form for brudd på antidopingreglene og må ha gjennomgått et eget strengt regime med dopingkontroller i forkant av lekene.

IOC har oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal behandle sakene til hver enkelt utøver.

I tirsdagens kjennelse går det også fram at enhver russisk idrettsleder som var involvert i Sotsji-lekene i 2018 vil bli nektet akkreditering til Pyeongchang-OL. Det samme gjelder samtlige ansatte i det russiske idrettsdepartementet.

Landets tidligere idrettsminister Vitalij Mutko og hans daværende nestkommanderende Juri Nagornykh, er utestengt fra alle OL på livstid. Mutko er nå visestatsminister.

Rodtsjenkov ble trodd

En hel idrettsverden har ventet spent på tirsdagens utfall. Mange har ment at en kollektiv utestengelse var uunngåelig etter at den russiske statsdopingen ble avslørt. I fjor sommer ble IOC beskyldt for å ha feiget ut da de lot det være opp til hvert enkelt særforbund å utelukke russiske utøvere fra sommer-OL i Rio de Janeiro.

Siden den gang har det kommet langt flere detaljer på bordet. IOCs disiplinærkommisjon har lagt stor vekt på alt varsleren Grigorij Rodtsjenkov har fortalt.

Rodtsjenkov hadde en nøkkelrolle i Russlands dopingprogram, men ble til slutt mannen som avslørte bedrageriet.

Også Russlands medlem i IOC-styret er suspendert.

IOC opplyser videre at sanksjonene mot Russland kan bli opphevet etter avslutningsseremonien i Pyeongchang dersom landet har rettet seg etter påleggene som ble ilagt dem tirsdag.

Prøvebytting

Før Sotsji-OL ble det utviklet et system for å bytte ut prøvene til dopede utøvere og erstatte innholdet med «ren» urin de hadde avgitt da de ikke brukte dopingmidler.

I begrunnelsen for Alexander Legkovs livstidsutestengelse kommer det fram at det er funnet skrapemerker på to av langrennsløperens prøveglass. Dette mener IOC beviser at Legkovs prøver ble åpnet og tuklet med.

IOCs disiplinærkommisjon har beskrevet prøvebyttingen som «et av tidenes verste slag mot OLs integritet og rykte». Den har slått fast at det vil være «utenkelig» for OL-bevegelsen å ønske velkommen tilbake utøvere eller andre som har tatt del i det russiske dopingjukset.

Banebrytende

Før tirsdagens kollektive utestengelse hadde IOC allerede utestengt 25 russiske utøvere fra alle framtidige OL. De er alle diskvalifisert fra Sotsji-OL, og Russland har dermed mistet 11 av sine 33 medaljer fra lekene på hjemmebane.

Det er ikke første gang IOC utestenger land fra OL, men tidligere har det hatt geopolitiske årsaker. For eksempel ble Sør-Afrika i apartheidtiden holdt utenfor mellom 1960 og 1992. Å kaste ut en dopingbefengt nasjon er derimot helt banebrytende i OL-sammenheng.

Russland ble derimot nektet deltakelse i fjorårets Paralympics i Rio de Janeiro som følge av dopingskandalen.

OL i Pyeongchang starter 9. februar. Lekene varer i litt over to uker. (NTB)

 

IOCs pressemelding om straffen mot Russland

Dette er pressemeldingen som ble offentliggjort av IOC etter tirsdagens styremøte i Lausanne, der Russland som nasjon ble utestengt fra OL:

"IOC utestenger Russlands olympiske komité og skaper en sti for rene utøvere til å delta i Pyeongchang 2018 under det olympiske flagg

IOCs styre har i dag studert og diskutert funnene til kommisjonen ledet av Sveits' tidligere president Samuel Schmid, som omhandlet systematisk manipulasjon av antidopingsystemet i Russland. Denne rapporten tar også spesielt for seg manipulasjonen ved antidopinglaboratoriet under vinter-OL i Sotsji i 2014 som var et direkte anslag mot OL. I løpet av 17 måneder med omfattende arbeid har Schmid-kommisjonen samlet bevis og informasjon og holdt høringer med alle de viktigste personene. Det er tatt hensyn til rettssikkerhet, som alle personer og organisasjoner har krav på. Det var ikke mulig for IOC før OL i Rio i 2016.

Konklusjonene i Schmid-rapporten bekrefter "systemisk manipulasjon av antidopingreglene og -systemet i Russland, gjennom forsvinning av positive prøver og under vinterlekene i Sotsji, så vel som på ulike nivåer av administrativt, juridisk og kontraktuelt ansvar, som følge av de ulike instansers manglende respekt for sine forpliktelser".

Som følge av dette anbefalte Schmid-kommisjonen følgende til IOC-styret:

* Å treffe passende tiltak som er sterke nok til effektivt å sanksjonere systemisk manipulasjon av antidopingreglene og -systemet i Russland, så vel som det juridiske ansvar hos de involverte instanser (d.e., inkludert uniform, flagg og nasjonalsang);

* Samtidig beskytte rettighetene til rene russiske utøvere, og

* Å ta hensyn til de betydelige kostnader forbundet med IOCs to kommisjoner oppnevnt i sakens forbindelse, spesielt knyttet til etterforskning, bruk av ekspertise og ny analyse av dopingprøver fra OL.

Vedtaket

Etter å ha diskutert Schmid-rapporten og tatt den til følge, fattet IOC-styret følgende vedtak:

* Å suspendere Russlands olympiske komité (ROC) med øyeblikkelig virkning.

* Å invitere individuelle russiske utøvere under strenge betingelser (se under) til OL i Pyeongchang. De inviterte utøverne skal delta under betegnelsen "olympisk utøver fra Russland (OAR)". Både i individuelle øvelser og lagøvelser skal de konkurrere i drakter med dette navnet og under det olympiske flagg. Den olympiske hymne spilles under eventuelle seiersseremonier.

* Ikke å akkreditere noen representant for Russlands idrettsdepartement til vinterlekene i Pyeongchang.

* Å utestenge daværende idrettsminister Vitalij Mutko og hans daværende viseminister Juri Nagornykh fra deltakelse i alle framtidige OL.

* Å fjerne Dmitrij Tsjernysjenko, tidligere leder av organisasjonskomiteen for Sotsji-OL, fra koordineringskommisjonen for Beijing-OL i 2022.

* Å suspendere ROC-president Alexander Zjukov som IOC-medlem, ettersom hans medlemskap er knyttet til posisjonen i ROC.

* IOC reserverer sin rett til å treffe tiltak og ilegge straff mot andre personer implisert i systemet.

* ROC skal dekke IOCs utgifter til etterforskning og bidra til opprettelsen av Det uavhengige testorganet (ITA) med den totale sum av 15 millioner dollar, for å bygge kapasitet og integritet i det globale antidopingsystemet.

* IOC kan delvis eller fullstendig oppheve suspensjonen av ROC fra og med avslutningsseremonien i vinterlekene i Pyeongchang dersom disse avgjørelser fullt ut respekteres og følges opp av ROC og de inviterte utøvere og ledere.

* IOC vil utarbeide retningslinjer for gjennomføringen av avgjørelsene.

Utøvernes vei til OL

Hvordan utøverne skal velges:

Russiske utøvere vil bli invitert til de olympiske vinterleker i Pyeongchang i 2018 i tråd med følgende retningslinjer:

* Invitasjonslisten skal suverent utarbeides av et panel ledet av Valerie Fourneyron, som er leder av ITA. Panelet skal omfatte medlemmer av gruppen som gjennomfører dopingtesting før lekene: En utnevnt av WADA, en av DFSU og en av IOC (Richard Budgett).

* Panelet skal i sine avgjørelser ledes av følgende prinsipper:

I. Det kan bare vurdere utøvere som er kvalifisert i tråd med kvalifiseringskriteriene i sin idrett.

II. Utøverne må i panelets øyne godtgjøre at de er rene:

* De må ikke ha vært diskvalifisert eller utestengt for brudd på antidopingregler.

* De må ha gjennomgått alle tester anbefalt av gruppen som gjennomfører dopingtesting før lekene.

* De må ha gjennomgått andre testregimer spesifisert av panelet for å sikre like konkurransevilkår.

IOC vil i siste instans suverent avgjøre hvilke utøvere fra listen som skal inviteres.

III. De inviterte utøverne skal konkurrere under betegnelsen "olympisk utøver fra Russland", i drakter med dette navnet og under olympiske flagg. Den olympiske hymne spilles under eventuelle seiersseremonier.

IV. De inviterte utøverne vil få samme tekniske og logistiske støtte som alle andre OL-utøvere.

V. Panelet skal suverent bestemme en invitasjonsliste for støtteapparat og ledere.

VI. Panelet skal i sine avgjørelser ledes av følgende prinsipper:

* Ingen av Russlands ledere fra vinter-OL i Sotsji i 2014 kan være på invitasjonslisten.

* Ingen trener eller lege som har hatt ansvar for utøvere som har forbrutt seg mot antidopingreglementet kan være på invitasjonslisten. Alle trenere og leger på invitasjonslisten må signere en forsikring om de oppfyller dette kravet.

* Eventuelle andre krav som vurderes nødvendig for å beskytte OLs integritet.

VII. IOC vil i siste instans suverent avgjøre hvilke ledere og støttepersonell fra listen som skal inviteres.

Bach-kommentar

– Dette var et uhørt angrep på de olympiske lekers og idrettens integritet. IOC-styret har med respekt for rettssikkerhet truffet proporsjonale sanksjoner som følge av denne systemiske manipulasjonen, og samtidig beskyttet rene utøvere. Dette bør sette strek for denne skadelige episoden og tjene som katalysator for et mer effektivt antidopingsystem ledet av WADA, sa IOC-president Thomas Bach.

– Som tidligere utøver synes jeg veldig synd på alle de rene utøverne fra ulike land som ble skadelidende under manipulasjonen. Sammen med IOCs utøverkommisjon vil vi nå se etter anledninger til å gjøre opp for øyeblikkene de gikk glipp av ved målstreken eller på seierspallen."

(NTB)

Annonse