Henrik Kristoffersen tapte mot Norges skiforbund i tingretten

Henrik Kristoffersen vant ikke fram i Oslo tingrett i kampen for å få inngå den omdiskuterte Red Bull-avtalen. Han tapte på alle punkter.

– Jeg er veldig skuffet, sier Kristoffersen

Tingretten konkluderer i stedet med at Norges Skiforbund var i sin fulle rett da Kristoffersen ble nektet å inngå avtale med den østerrikske drikkegiganten i 2016 om å bære Red Bull-merket på hjelmen. Det fremgår av dommen i søksmålet alpinisten anla mot skiforbundet.

– Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut, konkluderer Oslo tingrett.

Retten fritar imidlertid Kristoffersen for å betale sakskostnader.

– Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken. Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen.

– Oppsiktsvekkende

Kristoffersens advokat Odd Stemsrud mener dette er en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges Skiforbund.

– I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har lest dommen grundig, sier Stemsrud.

Den mangeårige striden mellom Kristoffersen og skiforbundet var i forrige måned oppe i Oslo tingrett. I løpet av seks rettsdager argumenterte partene for sitt syn og synliggjorde med all tydelighet at det nærmest rådet uenighet på alle punkter.

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett. Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter. Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Årelang kamp

Henrik Kristoffersen har i flere år kjempet for å få adgang til profilere Red Bull på alpinhjelmen. Skiforbundets har sagt blankt nei, all den tid det som under tingrettsbehandlingen ble kalt «indrefileten av eksponeringsplass» allerede er solgt til forbundets hovedsponsor Telenor.

Kristoffersen-siden har i sin argumentasjon blant annet vist til at skiforbundet ikke kan matche støtteapparatet Red Bull disponerer over og stiller til rådighet. Konsekvensen er, slik de ser det, at alpinstjernen ikke konkurrerer på samme vilkår som flere av sine rivaler.

Videre har det også fra Kristoffersen-siden blitt anført at skiforbundet gjør seg skyldig i utilbørlig maktmisbruk ved å kreve eiendomsrett over en urimelig stor del av utøvernes sentrale markedsrettigheter.

Et tilbakevendende poeng har det også vært at Aksel Lund Svindal fikk tilgang til å fortsette med Red Bull på hjelmen i samme periode som man vendte tommelen ned for Kristoffersen.

Fellesskapet går foran?

Forbundet har på sin side argumentert for at det i retten ikke ble dokumentert tilstrekkelig hvilke tjenester Kristoffersen ville få tilgang til dersom han hadde fått bære Red Bull-logoen på hjelmen, og at det heller ikke er bevist at tilgangen til disse automatisk vil gi et sportslig løft.

I tillegg har skiforbundet anført at markedsavtalen med Telenor er helt avgjørende for å sikre en «bred» landslagsmodell, og at sponsormidler også kommer breddeidretten til gode.

Forbundet har her pekt på at de andre utøvernes hjelmer allerede var solgt da forespørselen om en Red Bull-avtale kom fra Kristoffersen, og at det ligger til grunn for at toppalpinisten fra Rælingen ikke ble innvilget det samme unntaket som Lund Svindal.

Hensynet til fellesskapet har stått mot hensynet til individet Kristoffersens rettigheter fra dag én i den betente saken. Nå har tingretten sagt sitt.