Fotball

Norsk fotball har hentet inn korona-frafallet – medlemsrekord i 2024

Norsk fotball har snudd trenden etter koronapandemien og kan bokføre rekordhøye 378.539 aktive medlemmer.

Det melder Norges Fotballforbund (NFF) tirsdag. Den forrige toppnoteringen for medlemmer i norsk fotball var på 377.635 i 2017. Som en konsekvens av pandemien var man nede i 344.729 aktive medlemmer i 2021.

Medlemstallet øker også på lagsiden. Det er 2,6 prosent flere lag fotballen i år enn i fjor, men man er stadig noe bak toppnoteringen i 2021. Det er 26.471 registrerte fotballag nå, mot 26.639 på det meste.

– Pandemien var en stor utfordring for norsk fotball. De fleste aktivitetene ble stoppet eller kraftig redusert, noe som selvfølgelig også gjorde seg utslag i reduksjon i aktive spillere og antall lag. I 2024 har vi ikke bare klart å komme oss tilbake til nivået før pandemien, vi har også overgått det. Det er fantastisk, og det sier noe om kraften i hele norsk fotball og ikke minst den drivkraften vi har ute i Klubb-Norge for å skape god fotballaktivitet for barn og unge i lokalsamfunn fra nord til sør, sier generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF.

– Samlet sett viser rekorden i aktive medlemmer og oppgangen i aktive lag at norsk fotball er i en sterk posisjon, poengterer han.

Inspirerer

En såkalt casestudie utført av NFF viser at flere faktorer påvirker medlemsmassen i fotballklubber. Kjønnsbalanse, andelen kvalitetsklubber i en kommune, tilstedeværelsen av en overgangsansvarlig og tettheten av klubber er alle faktorer som spiller inn.

Medlemsveksten fra 2023 til 2024 er på solide 7,4 prosent, ifølge forbundet.

– NFF Kvalitetsklubb gir klubbene gode rammeverk for sportslig aktivitet, organisering og rekruttering av frivillige. Det har definitivt en positiv effekt på det som skjer på banen, både kvalitativt og kvantitativt. Gode klubbstrukturer er avgjørende for å tiltrekke både spillere, trenere og andre roller en klubb er avhengig av. Og aktivitetstallene og lagtallene for 2024 viser at fotball er populært og gir inspirasjon til å forsterke tiltakene som er iverksatt for å styrke klubbstrukturer og rekruttering ytterligere, sier Løken.

Flere barn og unge

André Paulsen, fagansvarlig for innsikt og analyse i NFF, sier at veksten har vært særlig stor i barnefotballen. Der er det nå 169.584 aktive spillere mot 168.811 spillere i 2014 – som var tidligere toppnotering for denne aldersgruppen.

En stor vekst blant jenter gleder spesielt.

– Det har vært en særlig stor framgang på jentesiden i aldersgruppen 6-12 år, med klart flere jentespillere sammenlignet med tidligere bestenoteringer. Oppslutningen om fotballen blant jenter i denne aldersgruppen er på rekordstore 26,4 prosent, sier Paulsen og legger til:

– Også på guttesiden er det klar framgang med en økning på 8,5 prosent sammenlignet med fjoråret. I ungdomsfotballen er økningen på 6,8 prosent totalt sett opp mot fjoråret. Dette er en svært gledelig utvikling.


Mer fra Dagsavisen