Sport

Helsedirektoratet åpner opp for organisert trening, smittevernsreglene må følges

Helsedirektør Bjørn Guldvog legger til rette for at flere kan trene sammen, men ikke flere enn fem. Og tometers-grensen må følges.

Dermed kan idrettsanlegg over hele landet åpnes for trening, selv om alle konkurranser fortsatt er utelukket.

Det kan drives organisert aktivitet, men innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har anbefalt.

– Vi må kunne bruke sunn fornuft og skjønn for når vi driver aktivitet. Det blir det opp til det enkelte forbund og idrettslag å sørge for at reglene overholdes, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Les også: Kritisk Bøler-leder: – Nå er banene fritt vilt for alle (Dagsavisen+)

Smittevern

Til tross for at organisert idrettsaktivitet tillates, firte ikke helsedirektør Bjørn Guldvog på kravene til smittevernreglene da han klargjorde rammebetingelsene for idretten sammen med Kjøll onsdag formiddag.

– Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i grupper, overholdes. Når vi samles, så bør vi ikke være mer enn fem personer, og hver og en bør holde en avstand på minst to meter, sa Guldvog, som presiserte at anbefalingene gjelder aktiviteter både innendørs og utendørs.

Det blir heller ikke anledning til å bruke idrettsanleggenes garderober.

Ballidretter

Guldvog sier han kan se for seg en «forsiktig grad av sentring» av en fotball, men fraråder sterkt headinger og berøring av ballen med hendene.

Det betyr at det ifølge helsedirektøren er uaktuelt for håndballspillere å kaste ballen til hverandre av hensyn til koronasituasjonen.

– Smitterisikoen øker vesentlig ved heading og berøring av ballen. Jeg er gammel håndballspiller og det er slik at om man tar i en håndball og kaster den videre, er det en risiko for at man overfører smitte. Så i håndball er dette uaktuelt, sier Guldvog til NTB.

Han sier at det også er uaktuelt at flere fotballspillere tar i samme ball.

– Alle idretter hvor man har med utstyr å gjøre, må man organisere det slik at folk ikke tar på det samme utstyret, sier han.

– Går det an å se for seg når man kan starte opp igjen med for eksempel fotballkamper?

– Det er nok når smitten enten er så lav at vi har så å si full kontroll på den, eller at vi har hatt en stor smitteutbredelse i befolkningen og at vi har fått en form for immunitet. Det siste er usikkert om vi når, og jeg kan ikke gi noe eksakt svar på når vi kan se på fotball på vanlig måte, sier Guldvog.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tydeligere

Idrettspresident Kjøll påpekte at regelverket heretter blir mer tydelig.

– Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlig helsemyndigheter bestemmer. Vår viktigste oppgave er å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sa Kjøll.

Hun sa at Norges idrettsforbund sterkt oppfordrer til at det er voksne til stede når barn og ungdom trener og som kan påse at smittevernreglene overholdes.

– Vi anbefaler at det ikke benyttes kollektivtransport til og fra aktiviteten.

Les også: Svensk epidemiolog kritisk til norske og danske tiltak mot koronaviruset

Koronavett

Hun sa at NIF vil utarbeide et felles regelsett for alle idretter.

– I tillegg vil vi utfordre alle våre 55 særforbund om å utarbeide koronavettregler innenfor sin idrett, sa Kjøll.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at det fra helsemyndighetene ikke er avgjørende om idrettsaktivitet gjøres organisert eller ikke.

– Antakelig er det mye bedre om det er organisert, for da får vi sikkerhet for at det er voksne personer og idrettsledere som følger dette, sa Guldvog.

På direkte spørsmål sa helsedirektøren at det er mulig for for eksempel fotballgrupper å ha mange på banen samtidig, men at de må deles opp i grupper på maksimum fem personer, og at alle som deltar må holde to meters avstand til hverandre og de andre gruppene.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fakta om retningslinjene for idrettsaktivitet

Dette er helsemyndighetenes viktigste retningslinjene for å unngå spredning av koronaviruset ved trening og annen aktivitet:

* Helsedirektoratets smittevernråd skal etterfølges.

* Trening skal foregå i mindre grupper med maksimalt fem personer.

* De involverte personene skal holde minst to meters avstand til hverandre.

* Flere personer skal ikke ta på samme ball eller annet utstyr.

* Felles garderober i idrettshaller og ellers skal ikke benyttes. Ingen skal dusje samtidig samme sted.

* Det oppfordres til at det er voksne til stede og påser at smittevernreglene overholdes når barn og ungdom trener.

* Heading eller kasting av ball frarådes sterkt.

* Et felles regelsett skal gjelde for norsk idrett, og det oppfordres til at de enkelte særforbundene lager sine egne «koronavett-regler».