1623 treff for Rahand Bazaz

Se hvilke boliger som nylig har blitt kjøpt og solgt i Fredrikstad, Hvaler og Råde.

Se siste ukes eiendomsoverdragelser fra Fredrikstad, Råde og Hvaler.

Da Siri Gjelsvik og mannen Øystein Østraat fusjonerte sine to familier, ble de en husstand med seks barn. Nå har de skrevet bok om det å ha tålmodighet med hverandre, være rause og trå varsomt.

– Dobbel spesial hos Garshola i bilen på torvet er et savn.

Rahand Bazaz lagde «nyhetssending» i kjelleren på Lisleby da han var 11 år.

Det Hjelpende Hjertet har tidligere arrangert todagers sommerleir på Hvaler. I år dobles innsatsen, og det tilbys fire hele dager med lek og aktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.

Her er siste eiendomsoverdragelser i Fredrikstad, Råde og på Hvaler:

Storfornøyd med å hente hjem rutine fra Frankrike.

Når Barnas Aktivitetsdag går av stabelen i Kongstenhallen 11. august, håper hjernen bak arrangementet, Terje Bratland, at flere barn enn noensinne deltar.