Dalane tingrett. Foto: Google

Transportfirma gikk konkurs

Tirsdag gikk et transportfirma i distriktet konkurs.

et var Am Ørsland Transport AS på Helleland som tirsdag var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

Ifølge proff.no har transportfirmaet omsatt i 2016 for 6,7 millioner kroner.

Samme år fikk selskapet et negativt resultat før skatt på 376.000 kroner.

I retten ble det opplyst at firmaet har en gjeld på 750.000 kroner og at selskapets aktiva består av en semitralle med anslått verdi på 200.000 kroner.

Samlet verdi av aktiva er anslått til å være på 300.000 kroner.

LES OGSÅ: Interiørbutikk gikk konkurs

«Virksomheten er innstilt. Antall ansatte er opplyst å være seks, som ikke er lovlig oppsagt», heter det i kjennelsen.

Dalane tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Odd Inge Lura er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 28. september i år.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs