Illustrasjonsfoto.

Tatt for å ha kjørt i 132 km/t

Forklarte at politiet presset ham til å kjøre for fort.

et var en 20 år gammel mann som nylig møtte i Jæren tingrett. Bakgrunnen for det var at han var tiltalt for å ha kjørt i 132 kilometer i timen i 80-sone. Kjøringen fant sted klokken 22.25 den 2. juli i fjor på Fv 44 i sørgående felt mot Ganddal. 20-åringen erkjente ikke skyld etter tiltalebeslutningen da han møtte i retten.

20-åringen forklarte i retten at han ikke var klar over at fartsgrensen på stedet var 80 kilometer i timen.

Han forklarte også at han på det meste kan ha kjørt i 105 kilometer i timen, og at han da måtte opp i hastighet som en følge at han følte seg presset av bilen som kom bak ham – som i etterkant viste seg å være en sivil politibil.

Jæren tingrett har ved bevisvurderingen lagt avgjørende vekt på vitneforklaringen fra polititjenestemannen som foretok den aktuelle fartsmålingen sammenholdt med filmen fra den aktuelle kjøringen som ble framvist under hovedforhandlingen.

Det ble foretatt en gjennomsnittsfartsmåling av 20-åringens hastighet med klart startpunkt og stoppunkt.

Det har også blitt lagt inn sikkerhetsmarginer både med hensyn til tid og strekning.

LES OGSÅ: Glad kokk råkjørte

– Oppkonstruert

Retten kom også til at den ikke hadde grunn til å tvile på politiets forklaring om at måleapparatet ble kalibrert forskriftsmessig i forkant av at det ble brukt den aktuelle dagen.

Jæren tingrett viste også til at 20-åringen hadde erkjent straffskyld da han ble stoppet av politiet på stedet.

«Når nå tiltalte i ettertid mener at han ikke kan ha kjørt fortere enn 105 kilometer i timen framstår det som lite fundert og oppkonstruert. Retten ser i lys av bevisførselen bort fra tiltaltes forklaring, og kan heller ikke se at han på noe tidspunkt har blitt presset opp i fart av den sivile politibilen som kom bak», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at 20-åringen skulle dømmes for forholdet. I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at 20-åringen hadde hatt med seg to passasjerer i bilen under kjøringen.

Etter en samlet vurdering kom retten til at han skulle dømmes til samfunnsstraff i 36 timer. Han mistet også førerretten i ni måneder og må ta praktisk førerprøve på nytt for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: Råkjørte med Volvo på E 39

LES OGSÅ: – Tatt etter å ha kjørt i 200 km/t