Annonse

Svindlet Nav for andre gang

Fortsatte å svindle Nav mens hun ble etterforsket for svindel av Nav.

Annonse
Roganytt

En 45 år gammel kvinne fra Sandnes må i fengsel for trygdebedrageri.

Den 45 år gamle kvinnen erkjente straffskyld da hun nylig møtte i Jæren tingrett.

Kvinnen innvandret til Norge i 2004 og bodde først i Haugesund og jobbet der.

LES OGSÅ: Samboerpar svindlet Nav

Etter at virksomheten hun jobbet i gikk konkurs fikk hun innvilget dagpenger i 2010.

Trygdebedrageriet hun var tiltalt for fant sted i perioden fra 28. februar 2011 fram til den 30. desember 2012.

I denne perioden fikk hun utbetalt 100.796 kroner som hun ikke hadde krav på.

LES OGSÅ: Svindlet Nav – igjen

Nav fikk mistanke om at 45-åringen var i jobb uten at hun oppga dette til meldekortene hun sendte inn.

I april 2014 innhentet Nav informasjon fra et sykehjem i Stavanger.

Sykehjemmet oppga at 45-åringen hadde vært ansatt der siden 2010 og jobbet der fortsatt.

Lot være å føre opp

45-erkjente at hun lot være å føre opp timene hun jobbet ved sykehjemmet, fordi hun ikke ville at dagpengene skulle reduseres.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav

Jæren tingrett kom til at hun hadde handlet forsettlig og i vinnings hensikt, og at hun skulle dømmes for grovt bedrageri og falsk forklaring.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at allmennpreventive hensyn veier tungt i denne type saker, og at beløpets størrelse tilsa at straffen ble ubetinget fengsel.

Dømt tidligere

I skjerpende retning la retten vekt på at kvinnen også ble dømt for trygdebedrageri i desember 2012.

LES OGSÅ: Tjener 660.000 kroner i året – svindlet Nav

«Det har betydning at denne saken også gjaldt uriktige opplysninger, og at tiltalte fortsatte med å gi uriktige opplysninger til Nav mens saken var under etterforskning», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på kvinnens tilståelse i formildende retning.

LES OGSÅ: – Lærer lurte Nav

I tillegg ble det også lagt vekt på at saken var blitt noe gammel uten at 45-åringen kunne lastes for dette.

Retten kom likevel til at dette ikke kunne begrunne en betinget reaksjon.

Etter en samlet vurdering kom retten til at straffen skulle settes til fengsel i 27 dager.

LES OGSÅ: Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav

 

Annonse