Svindlet Nav for 224.259 kroner

Mannen opplyste å ha jobbet 188 timer. Sannheten var at han hadde jobbet 2985 timer.

Den 41 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I perioden fra 19. september 2016 til 30. september 2018 jobbet mannen ved en helseinstitusjon i Stavanger. På meldekortene han sendte til Nav opplyste han å ha jobbet 188 timer i den aktuelle perioden.

I realiteten hadde han jobbet 2985 timer, noe som gjorde at han urettmessig fikk utbetalt 224.259 kroner i dagpenger fra Nav.

LES OGSÅ: Jobbet i klesbutikker og valgte å svindle Nav

Retten kom til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det straffbare forholdet hadde pågått i to år, og at beløpet tilsier at det skal utmåles en ubetinget fengselsstraff.

Retten kom til at utgangspunktet for fengselsstraffen ligger på omkring 90 dager. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på at saken var blitt noe gammel, samt 41-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 45 dager.

LES OGSÅ: Valgte å svindle Nav for tredje gang

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav