Jæren tingrett. Foto: Carina Johansen

Mann (86) misbrukte barnebarn

86-åringen misbrukte barnebarna sine. Nå må han i fengsel.

86-åringen fra Sandnes ble nylig dømt for seksuell omgang med barn under 14 år.

Årsaken var at han ved gjentatte anledninger har misbrukt to av barnebarna sine.

Når det gjelder den ene fornærmede ble hun utsatt for overgrep i perioden fra oktober 2001 til desember 2004.

LES OGSÅ: – Lærer på Jæren misbrukte elev

Da overgrepene startet opp var jenta omkring ti år gammel.

Den andre jenta ble utsatt for overgrep høsten 2002 også denne jenta var ti år gammel da dette fant sted.

Bagatelliserende

86-åringen ble også dømt for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

I retten erkjente han straffskyld for overgrep mot den første jenta, men ikke den andre.

LES OGSÅ: Prest tiltalt for seksuelle krenkelser av konfirmant

Politiadvokat Herdis Traa la ned påstand om at 86-åringen ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder.

Etter en samlet vurdering kom retten til at 86-åringen var bagatelliserende til egen skyld. Retten fant det ikke troverdig at han ikke har husket selve overgrepene.

Jæren tingrett viste også til at han har gitt motstridende forklaringer i forbindelse med saken og har vinglet mellom å erkjenne og benekte det han var tiltalt for.

Store problemer

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var skjerpende at overgrepene er begått over to fornærmede. Siden de fornærmede er barnebarna hans, innebar overgrepene også et brudd på tillitsforholdet mellom dem.

Retten la også vekt på at begge de fornærmede fikk store psykiske problemer da de kom i tenårene.

I formildende retning la Jæren tingrett noe vekt på at det var 12 og 14 år siden de straffbare forholdene ble avsluttet.

LES OGSÅ: Prest tiltalt for seksuelle krenkelser av konfirmant

Retten la også noe vekt på at overgrepene var kjent for familiemedlemmer tidligere uten at overgrepene ble anmeldt.

I tillegg ble det lagt vekt på 86-åringens høye alder.

Straffen ble fengsel i ett år og ni måneder der 12 måneder ble gjort betinget.

Han ble også dømt til å betale 800.000 kroner i oppreisningserstatning, tap av framtidig erverv og menerstatning til de fornærmede.