Investeringsfirma gikk konkurs

Det var firmaet Joelvi Invest AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Stavanger og har drevet innenfor bransjen investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 6500 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 5800 kroner.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 1. februar neste år.

LES OGSÅ: Trykkeri gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs