Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Elleve fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland torsdag.

288 kjøretøy ble stoppet under trafikkontrollen og 23 tunge kjøretøy ble plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

Én fører ble anmeldt for og unndra seg trafikkontroll.

Ett vogntog fikk bruksforbud og måtte utbedre lastesikringen før videre kjøring, samtlige stropper som skulle sikre godset var løsnet under kjøring.

To vogntog med overlast fikk bruksforbud og overlastgebyrer, kjøretøyene måtte lastes om før videre kjøring.

LES OGSÅ: Vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud

To vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud grunnet avrenninger fra lasten, vogntogene ble stående til forholdet var ordnet opp i.

Det ble skrevet ut to kontrollsedler på diverse tekniske mangler på kjøretøy.

Én transportør fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale.

Én fører måtte fjerne solfilm i siderutene på lastebilen sin før han kunne kjøre videre. 

LES OGSÅ: Jobbet i transportfirma og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Ble avskiltet på stedet i kontroll