Byggefirma ble slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Sandnes som begjærte at en 49 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 438.845 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

49-åringen driver et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

LES OGSÅ: Spisested i kjøpesenter har gått konkurs

Den 27. februar var det også et rettsmøte for behandling av konkursbegjæringen. Han fikk da utsettelse og nytt rettsmøte ble berammet til den 13. mars.

49-åringen møtte ikke til dette og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Jæren tingrett kom til at den fant saksøkernes krav og viste til at dette er begrunnet i innsendte oppgaver, samt at slik retten forstår det, så har 49-åringen i det forrige rettsmøtet erkjent kravene.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Retten kom til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

«Han har ikke betalt noe på kravet siden sist rettsmøte, selv om han da fikk utsettelse i 14 dager, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Retten kom til vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 25. april i år.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex