Annonse
Foto: Erik Holsvik

Butikk på Kvadrat har gått konkurs

Onsdag var det slutt for en butikk på Kvadrat.

Annonse
Roganytt

Det var selskapet T&K Lifestyle AS som var i Jæren tingrett og ba om at deres bo ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

T&K Lifestyle AS har drevet butikken med navnet Fiiin på Kvadrat, men onsdag var det slutt.

LES OGSÅ: Stålverket på Jørpeland er konkurs

Butikken hadde i 2015 en omsetning på omkring fire millioner kroner og et negativt resultat på 644.000 kroner.

Skyldneren opplyste i retten å ha en gjeld på 251.965 kroner og at selskapets aktiva består i en varebeholdning med en samlet anslått verdi på 168.000 kroner.

Driften av butikken har helt fram til oppbudet vært igangværende, og fire ansatte mister jobben som en følge av konkursen.

LES OGSÅ: Butikk i Tvedtsenteret er konkurs

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Fikk 300.000 kroner i bot for promillekjøring

Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 23. februar i år.

 

Annonse