Bilfører tatt i 105 km/t i 60-sonen

Det ble gjennomført flere kontroller i distriktet onsdag kveld.

På Nærbø ble det gjennomført en trafikkontroll på Refsnes. 

Fem førere fikk forenklet forelegg, og en fører ble anmeldt. 

Ifølge politiet var høyeste hastighet 87 km/t i en 60-sone. 

Også på Time var det kontroll. I en 60-sone i Ålgårdsvegen ble det gjennomført laserkontroll, og her ble det utstedt 22 forenklede forelegg. 

I tillegg gjorde politiet to førerkortbeslag, da det ble målt hastigheter på 88 km/t og 105 km/t i 60-sonen.

På Stord fikk to sjåfører forenklet forelegg for å kjøre mot rødt lys, og på Finnøy ble det utstedt ett forenklet forelegg da de hadde laserkontroll ved Skreddarstuva. Det ble også foretatt avskiltning av en moped.