Ansatt på utested må i fengsel for vold

En ansatt på et utested i Stavanger er dømt til fengsel for vold.

Voldsepisoden fant sted på et utested i Stavanger natt til 20. desember i fjor. Mannen, som er i 20-årene, jobber på dette utestedet i dag, og gjorde det også da voldsepisoden fant sted.

Den aktuelle natten hadde tiltalte imidlertid fri og var på byen sammen med venner.

På et tidspunkt oppsøkte han utestedet der han jobber for å hilse på arbeidskolleger.

Blant annet så han en kamerat av seg sitte ved et bord sammen med en gruppe mennesker.

LES OGSÅ: HA-medlem må i fengsel

Noen av disse kjente han fra før av, mens andre var ukjente.

Ved bordet satt også fornærmede, og etter en stund ble det dårlig stemning mellom tiltalte og fornærmede – som ikke hadde møtt hverandre tidligere.

Hva som var bakgrunn for den dårlige stemningen var for retten uklart, men fornærmede begynte etter hvert å herme etter det tiltalte sa.

Provosert av smil

Tiltalte reiste seg da opp fra stolen, lente seg over bordet og slo fornærmede hardt over kinnet/øret med åpen hånd.

Som en reaksjon på slaget begynte fornærmede å smile, noe som gjorde at tiltalte ble ytterligere provosert.

LES OGSÅ: HA-medlem dømt til fengsel i 45 dager for hammertrusler

Omkring fem sekunder etter det første slaget lente tiltalte seg på nytt over bordet, og denne gangen slo han fornærmede hardt i neseregionen med knyttet neve.

Sprukket trommehinne

Som en følge av volden fikk fornærmede en sprukket trommehinne, samt en hoven nese.

I forbindelse med bevisvurderingen la retten avgjørende vekt på tiltaltes forklaring, samt fornærmedes vitneforklaring og forklaringene til to vitner som i all hovedsak var samsvarende.

LES OGSÅ: – 17-åring voldtok 14-åring

Stavanger tingrett kom til at tiltalte ikke hadde hatt forsett om å skade fornærmede, og at han ikke skulle dømmes for kroppsskade.

I stedet ble han dømt for kroppskrenkelse.

Fikk rabatt for tilståelse

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det forelå sterke allmennpreventive hensyn.

Blant annet ble det vist til at de to ikke kjente hverandre fra før, at tiltalte kun hadde sittet ved bordet i kort tid da voldsutøvelsen fant sted og at knyttneveslaget hadde betydelig skadepotensial.

Samtidig la retten vekt på at tiltalte hadde erkjent straffskyld for forholdet fra det første politiavhøret.

LES OGSÅ: Vil at mann skal dømmes til forvaring for å ha mishandlet samboeren til døde

I utgangspunktet mente retten han skulle ha blitt dømt til fengsel i 60 dager. Men på grunn av hans uforbeholdne tilståelse kom retten til at ubetinget fengsel i 45 dager var en passende straff.

Han ble også dømt til å betale 15.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede, samt 1425 kroner i erstatning for utgifter knyttet til legevakt og senere kontroller på sykehuset.