Tvinger Frp til å stemme for bompenger igjen

Ordkrigen om ansvaret for mer bompenger får nå Ap til å tvinge Frp til å stemme på nytt i Stortinget.

Ordkrigen mellom Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og eks-samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er bakteppet når rogalandsrepresentanten Øystein Langholm Hansen (Ap) tar rushtidsavgiften opp i ny avstemning i Stortinget.

Ap vil instruere regjeringen til å reforhandle Bymiljøpakken, utrede en ny modell for innretning på rushtidsavgiften som vil være mindre belastende for befolkningen, ta i bruk ny teknologi og/eller veiprising, og øke statens andel av bussveikostnadene fra 50 prosent til 70 prosent, for å redusere bompengeinnkrevingen.

– Bakgrunnen er at denne saken nå har skapt så mye uro lokalt, både i befolkningen og i det politiske miljø. at det er hensiktsmessig å gå en runde til. Dette for å få klarlagt hva en egentlig mener. Ting har endret seg siden forhandlingene i 2014, ikke minst er trafikkbildet betydelig endret. På den andre siden må man uansett dekke inn kostnadene i pakken. Våre forslag skisserer en måte å gjøre det på, sier Hansen til Aftenbladet.

Kamp om kronene

Bypakke Nord-Jæren, inkludert den totale økonomiske rammen og rushtidsavgift, ble vedtatt enstemmig i Stortinget i 2017. I etterkant har en lokal styringsgruppe forhandlet med staten om detaljer i utformingen. 1. oktober, om under én måned, trer den i kraft. Styringsgruppen, som består av Nord-Jæren-ordførerne og fylkesordføreren, har vært i forhandlinger med staten for å få et best mulig økonomisk resultat lokalt. Forhandlingene pågår fortsatt.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) registrerer Aps forslag.

– De punktene som Ap løfter fram, er punkter styringsgruppen også er opptatt av og som allerede er relevante i reforhandlingene vi har med staten, sier Tengesdal til RA.

– Klargjør ansvar

Nå innføres bomringene fra 1. oktober.

– Jeg merker meg at vi med Aps innspill også får en bekreftelse på at Ap både nasjonalt og lokalt også står fast på at bomringene innføres fra 1. oktober. Effekten av innføringen skal evalueres, også rushtidsavgiften. Samtidig vil Aps forslag bidra til å klargjøre hvor myndighet og ansvar ligger, sier Tengesdal.

– Er Hansens forslag et Svarteper-utspill for å gi Frp ansvaret?

– Jeg oppfatter forslaget som et konstruktivt innspill. Vi har tre parter, fylke, stat og kommuner, som samarbeider om en best mulig løsning. Jeg ser også på utspillet som et uttrykk for at vi har en nylig avgått samferdselsminister som ikke har tatt sin del av ansvaret for å få til våre felles mål: Nullvekst i utslippene fra personbiltrafikken, bedre framkommelighet og bedre bymiljø, sier Tengesdal.

Hun ble tidligere svært provosert over at Solvik-Olsen i etterkant av sin avgang som samferdselsminister i et intervju undret seg over hvorfor Nord-Jæren-ordførerne ikke bare sa nei til Byvekstavtalen, og karakteriserte kommentaren som «ikke en avgått statsråd verdig».

Kamp om eierskapet

Statsviter Svein Erik Tuastad mener Ap og Frp kjemper en beinhard kamp om eierskapet til motstanden mot bompenger og rushtidsavgift.

RA har forelagt Tuastad, førsteamanuensis på Universitetet i Stavanger med doktorgrad i sammenlignende politikk, det forslaget Øystein Langholm Hansen nå vil fremme i Stortinget.

– Forslaget har element av Svarteper-spill der Ap på Stortinget også vil hjelpe Stanley Wirak, som i debatt med Ketil Solvik-Olsen har tapt kampen om eierskapet til motstanden mot bompenger og rushtidsavgiften, sier Tuastad til RA.

– Hva er det som er årsaken til at Ap har tapt dette eierskapet? Frp har jo regjeringsansvaret, finansministeren og samferdselsministeren? 

– Mye handler om at Frps statsråder setter hensynet til eget parti langt høyere enn hensynet til å føre en ansvarlig politikk på vegne av regjeringen. Solvik-Olsens utspill i pressen om at han ikke forstår hvorfor ordførerne på Nord-Jæren ikke sa nei til Byvekstavtalen er et eksempel på dette, sier Tuastad.

Han peker på at Frp i regjering har lagt fram forslag og  vedtatt mål om nullvekst i miljøutslipp fra biltrafikken.

– Med Frp i regjering har vi fått en ny type parlamentarisme, der Frps statsråder egentlig undergraver regjeringens politikk og eget ansvar for å fremme partiet. Solvik-Olsen vil fremme nullvekstmålet, samtidig får vi det underlige utslaget at statsråden undergraver sin egen politikk, ved å snakke som om han er motstander av bompenger. Konsekvensen av å si nei til Byvekstavtalen ville være at målet om nullvekst og det grønne skiftet ikke ville blitt innfridd, sier Tuastad.

Som Siv, så Ketil

Han peker på at det samme skjedde da partilederen Siv Jensen motarbeidet finansministeren Siv Jensen, som under flyktningkrisen kjørte et dobbeltspill, Da ble regjeringens, inkludert Jensens, politikk, motarbeidet av partilederen Siv Jensen, som gikk ut og oppfordret norske kommuner til ikke å motta de flyktningene regjeringen ba dem ta imot.

– H og Frps skjebnefellesskap i regjering er så sterkt at Erna lar dem holde på, sier Tuastad.