Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) presenterte tildelingene i 23. konsesjonsrunde i Hammerfest onsdag, Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Tre utvinningstillatelser i nyåpnet leteområde i Barentshavet

For første gang på over 20 år åpnes det for oljeleting i helt nye leteområder.

Tre av ti nye utvinningstillatelser gjelder det nyåpnede området i Barentshavet utenfor Øst-Finnmark.

I den 23. konsesjonsrunden tilbyr Olje- og energidepartementet 13 selskaper andeler i til sammen 40 blokker fordelt på 10 nye utvinningstillatelser.

– I dag starter et nytt kapittel i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang på over 20 år skal vi utforske helt nye leteområder. Dette vil være med på å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge. Nå er det Nord-Norges tur til å skrive de neste kapitlene i det norske petroleumseventyret, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

5 av de 13 selskapene som får tilbud om andeler, får også operatørskap. Dette er Statoil, Capricorn Norge AS, Centrica Resources (Norge) AS, Det norske oljeselskap ASA og Lundin Norway AS.

Tildelingene i 23. konsesjonsrunde er helt avgjørende for å kunne opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, mener bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Tildelingen av letelisenser betyr tilgang til nye arealer. Olje- og gassnæringen er avhengig av å kunne gjøre nye funn for å opprettholde aktiviteten. Vi har en stor forpliktelse med å levere gass til Europa. Skal vil innfri denne forpliktelsen, må vi gjøre nye funn. Derfor er denne tildelingen av letelisenser helt avgjørende, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til NTB.

Ingen forskjell

Han avviser at det er her Norge må sette stopp og la ressursene ligge for å oppnå 1,5-gradersmålet som ble satt på klimatoppmøtet i Paris i desember i fjor.
– Klimaet påvirkes ikke av hvor aktiviteten finner sted. Vi skal drive i Barentshavet på samme måte som på sokkelen for øvrig – etter de høyeste miljøstandardene i verden. Det er heller ingen prinsipiell forskjell mellom å drive i Barentshavet og i Nordsjøen og Norskehavet. Men det er andre utfordringer med lange avstander og mørke. Derfor er næringen forberedt på å gå inn med de aller høyeste standardene, sier Schjøtt-Pedersen.

Merkedag

Han karakteriserer tildelingen som en stor dag både for Nord-Norge som kan få mange nye arbeidsplasser, og for nasjonen Norge som kan få store inntekter til å finansiere velferden med.

– Men det er også viktig i en klimasammenheng, fordi den norske gassen er helt avgjørende for å nå klimamålene, sier Schjøtt-Pedersen.

Selskapene, og antall tildelinger/operatørskap:

 • Capricorn Norge AS    3/1
 • Centrica Resources (Norge) AS    1/1
 • Chevron Norge AS    1/0
 • ConocoPhillips Skandinavia AS    1/0
 • DEA Norge AS    2/0
 • Det norske oljeselskap ASA    3/1
 • Idemitsu Petroleum Norge AS    2/0
 • LUKOIL Overseas North Shelf AS    1/0
 • Lundin Norway AS    5/3
 • OMV (Norge) AS    1/0
 • PGNiG Upstream International AS    1/0
 • Statoil Petroleum AS    5/4
 • Tullow Oil Norge AS    1/0

Saken oppdateres!