Team Coops nye manager. Foto: Team Coop

Team Coop bygger lag – skifter manager

Jan Erik Fjotland tar over som team manager i det lokale prokontinentallaget Team Coop, mens tidligere syklist Kristian Dyrnes får ansvar for sponsor og media.

Følg RA Sporten på Facebook!

Siden dagens Team Coop flyttet til Sandnes har Jan Erik Fjotland vært økonomiansvarlig for sykkellaget, og nå tar han også over som manager for prokontinentallaget.

– Jan Erik har inngående kjennskap og erfaring til lagets ryttere, arbeidsstruktur og sponsorer. Han vil nå ha et større ansvarsområde og Team Coop er trygge på at dette er rett man som blir «team manager», skriver Team Coop i en pressemelding.

Flere endringer i organisasjonen

Selv gleder Fjotland seg til å ta på seg en enda større rolle.

– Jeg gleder meg til å komme tettere innpå kjerne-aktiviteten i Team Coop, og komme tettere på ryttere og sportslig utvikling av nye talenter. I tillegg vil jeg bruke en del tid på den daglige driften, slik at våre ressurspersoner for brukt sin spiss-kompetanse på sine områder, sier Fjotland.

Det sportslige utvalget vil bli ledet av Stein Ørn og Magnus Børresen, mens Kristian Dyrnes får ansvaret for sponsor og media.

– Det er med stor glede at jeg er med som en ressursperson i laget. Det har, siden jeg måtte gi meg som syklist, vært et mål å kunne bruke den opparbeide erfaringen, kompetansen og sykkelidentiteten min i en annen rolle enn kun som syklist i sykkelsporten. Det er spennende å få muligheten i Team Coop og jeg synes det er veldig lærerikt og kjekt å se sykkelsporten gjennom andre roller og sider, sier Dyrnes.

Han får med seg Henrik Jarstø og Christian Foder i medieavdelingen, mens Jorun Tornes fortsetter med å koordinere logistikken.