Klimaprojeksjoner gjort av Meteorologisk institutt viser at somrene i årene fremmer vil bli preget av langt flere og kraftigere episoder med styrtregn. Her etter en kraftig regnskyll i Pedersgata. Foto: Lasse Hansen

– Stortinget må pålegge norske kommuner flomsikring

Norske kommuner gjør ikke nok, mener Rådgivende Ingeniørers Forening.

Stortinget må pålegge kommunene å utarbeide planer for skader som følge av ekstremvær. Norske kommuner gjør ikke nok, mener Rådgivende Ingeniørers Forening.
– Dette vil spare samfunnet for enorme kostnader, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

LES OGSÅ: Flere stengte veier etter uværet

Hun mener kommunene ikke gjør nok for å forebygge skader som følge av ekstremvær og klimaendringer.

– Jordras og oversvømmelser som følge av ekstremvær fører til enorme skader på eiendom og infrastruktur. Kostnadene for samfunnet er enorme, påpeker hun overfor NTB.

Hun mener at Stortinget bør komme med en egen stortingsmelding om vann- og avløpssituasjonen i norske kommuner og at kommunene må pålegges å utarbeide planer for sikring.

LES OGSÅ: Frykter for liv på grunn av flom

– Det er på tide at nasjonale myndigheter pålegger kommunene å utarbeide kommunedelplaner for å redusere risiko for skader som følge av klimaendringer. Dette er nasjonale myndigheters mulighet til å forebygge skade og redusere risiko for at liv går tapt, sier Skudal Hansteen.

RIF er en landsdekkende interesseorganisasjon for rådgivere og ingeniører innen rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen.

(©NTB)