Sport

Tidligere Oilers-spiller må vente på NHL-avklaring

For tid­li­ge­re Oilers-spil­ler Rudolfs Balcers (23) er det en som­mer med mye usik­ker­het rundt den kom­men­de ishockeyse­son­gen.

Følg RA Sporten på Facebook!

Balcers’ kon­trakt med Ot­ta­wa Senators går ut den­ne som­me­ren. På grunn av ko­ro­na­vi­ru­set har NHL ennå ikke tatt en av­gjø­rel­se på når spil­ler­mar­ke­det skal åpne for «free agents». Det er et be­grep som bru­kes i NHL om spil­le­re uten kon­trakt.

LES OGSÅ: Denne datoen går Oilers i gang med sesongen

Den lat­vis­ke NHL-vin­gen, med bo­sted Stavanger i som­mer­halv­å­ret, be­kref­ter at det ikke har vært forhandlinger om ny kontrakt med Senators.

– Vi har ikke snak­ket sam­men ennå. NHL må først av­gjø­re hva som skal skje, sier Balcers til RA.

Han blir, på det tidspunktet NHL må avgjøre, det som kalles RFA. Det betyr at han har restriksjoner rundt sin tilgjengelighet på markedet. Dersom noen gir ham et kontraktsforslag kan Ottawa komme med tilsvarende tilbud og beholde rettighetene.

LES OGSÅ: Nå er den lokale Oilers-profilen tilbake på is etter operasjon

For ti­den tre­ner han med lands­lags­ak­tu­el­le Oilers-spil­le­re i DNB Arena.

Et­ter byt­te­han­de­len som gjor­de ham til Senators-spil­ler har han spilt 51 NHL-kam­per og pro­du­sert 17 mål­po­eng. Opp­le­vel­sen av å spille i ver­dens beste is­hoc­key­li­ga er ikke bare en­kel.

– Det er både gøy og van­ske­lig. Jeg had­de en skuf­fen­de se­song nå, med mye for­skjel­lig. Jeg var ska­det og måt­te set­te meg inn i nytt sy­stem, med ny tre­ner, sier Balcers.

LES OGSÅ: Sjekk hvem som leder Oilers-spillerne på isen

Som 16-år­ing de­bu­ter­te han for Oilers. Sam­me se­song del­tok han også i U18-VM for Lat­via. I 2016 valg­te han å dra til Kam­loops, vest i Ca­na­da. Der spil­te han ett år i den ca­na­dis­ke ju­ni­or­li­ga­en WHL, før han sig­ner­te NHL-kon­trakt.

LES OGSÅ: Slik blir veien videre for Oilers

Mer fra Dagsavisen