Rogfast er innlemmet i Nasjonal transportplan for 2018-2029. Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult

Rogfast med i billionplan

Solberg-regjeringen har et langsiktig mål om ferjefri E 39. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen advarer mot å bli blind for kostnadene.

– Prisoverslaget for mange av prosjektene langs E 39 har økt vesentlig i løpet av planleggingstiden. Vi har derfor bedt om at man ser nøye på muligheter for kostnadsreduksjoner, og vi håper på godt samarbeid med alle involverte parter, uttaler Solvik-Olsen i en pressemelding.

Onsdag ble Nasjonal transportplan for 2018–2029 lagt fram. 

Rogfast, en undersjøisk tunnel på 26,7 km med to løp under Boknafjorden mellom kommunene Randaberg og Bokn, var som ventet blant prosjektene som ligger inne i planen.

LES OGSÅ: Fornøyd og skuffet over NTP

Rogfast og Hordfast vil etter planen redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen fra 4,5 til om lag 2 timer.

– Binder sammen

Solvik-Olsen trekker fram at broer og tunneler gir vi folk betydelig redusert reisetid og økt fleksibilitet.

Jo mer vi kan redusere kostnadsnivået, jo raskere kan vi løfte opp ytterligere prosjekter, påpeker Solvik-Olsen.

– Det vil gjøre E 39 til en enda bedre transportåre og binde sammen de store vekstregionene langs kysten, sier han.

LES OGSÅ: Fortgang for Rogfast

Bompenger

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Rammen er på i alt 1064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

– Frp er alene på Stortinget om å være imot bompenger. At vi nå klarer å snu trenden og bidra til at veibyggingen øker samtidig som bompengeandelen går ned, er vi godt fornøyd med, sier Frps Morten Stordalen til NTB.

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

LES OGSÅ: Forsvarer 131 milliarder i bompenger