Roganytt

Dyrebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Randaberg Zoo AS som var i Stavanger tinghus og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er oppgitt til 503.798 kroner og at selskapet aktiva er anslått til å ha en verdi på 155.200 kroner. Fram til mandag var virksomheten i butikken igangværende.

Randaberg Zoo AS har holdt til i Randabergveien 310. Butikken omsatte for 810.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 183.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. januar 2023.