Roganytt

Frisørsalong ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Clip Club AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 167.578 i skyldig skatt og avgifter.

Frisørsalongen har holdt til i Langgata i Sandnes og ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet i Sandnes tinghus.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. januarMer fra Dagsavisen