Roganytt

Må betale bot for dobbeldypping

Kvinne stakk gaffel i salatbar, spiste av den og satte gaffelen ned i salatbaren igjen.

Den 32 år gamle kvinnen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus.

I utgangspunktet har hun fått et forelegg for skadeverk som hun har nektet å vedta, noe som igjen har ført til at saken har kommet opp for retten.

Om kvelden 24. mars i år spiste hun direkte av en gaffel fra en salatdisk tilhørende en dagligvarebutikk i Stavanger, for deretter å putte gaffelen i salatdisken etter at hun hadde hatt den i munnen, slik at maten ble ubrukelig for salg.

Det var en vekter som tilkalt av ansatte i butikken da hendelsen fant sted. Da han ankom butikken var hun fortsatt der. Han fulgte etter henne til hun gikk ut av butikken og forsøkte å stoppe henne. Da gjorde hun seg vrang og gikk vekk. Vekteren bestemte seg for å følge etter 32-åringen og mens han gjorde dette ringte han politiet som sendte en patrulje som var i nærheten.

Etter å ha blitt stanset oppga kvinnen til slutt hva hun het.

Husker du denne dobbeldypp-scenen fra Seinfeld?:

Ut fra den samlede bevisførselen var retten sikker på at det var kvinnen som vekteren traff i butikken som hadde spist av salatdisken.

Blant annet viste retten til at vekteren har blitt vist videoopptak av hendelsen. I tillegg har retten sett bilde fra overvåkingskamera som er framlagt i saken.

Dermed kom retten til at hun ved å handle slik hun gjorde hadde begått et mindre skadeverk og at hun hadde handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun i Stavanger tinghus i september i år ble dømt til å betale 9600 kroner i en annen sak. Retten mente at forholdet omkring salatspisingen burde vært tatt med i denne saken.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til å betale 1000 kroner i bot som en tilleggsdom til den forrige dommen.Mer fra Dagsavisen