Roganytt

Visste ikke at det var cannabis i tobakken hun røykte

Kjørte bil mens hun var påvirket av cannabis.

Den 30 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

17. februar i år, omkring klokken 00.40, kjørte hun bil mens hun var påvirket av cannabis, tilsvarende en promille på over 1,2.

Etter bevisførselen la retten til grunn at hun den aktuelle natten hentet en venn og at hun fikk en røyk med rulletobakk av ham som inneholdt cannabis kort tid før hun kjørte.

«Retten ikke i tvil om at tiltalte objektivt sett kjørte personbil mens hun var påvirket av THC i lovens forstand tilsvarende over 1,2 i promille, jf. forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. De objektive vilkårene for straff er oppfylt. Spørsmålet for retten er om tiltalte har opptrådt med tilstrekkelig grad av skyld», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig la retten til grunn at hun først i ettertid har fått vite at det kan ha vært rester av cannabis i røykpakken til vennen, at hun ikke følte seg påvirket da hun kjørte og at en lege ikke vurderte henne som påvirket.

«Tvilen må komme tiltalte til gode. Retten legger derfor til grunn at tiltalte var fullstendig uvitende om at hun fikk i seg THC kort tid før hun kjørte bilen og at påvirkningen ikke ville bli merkbar før etter kjøreturens slutt. Hun kan under disse forutsetningene ikke bebreides for å ha handlet som hun gjorde», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle frifinnes.Nyeste fra Dagsavisen.no: