Roganytt

Truet Nav-ansatt da han ikke hadde fått utbetalingen sin

Ble forbannet da han ikke fikk utbetalt penger.

Den 30 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Sandnes tinghus.

19. mars i fjor, omkring klokken 12.00, i forbindelse med at han ikke hadde fått utbetaling av uføretrygd fra Nav ringte han til en veileder i Nav og ville at hun skulle «fikse dette».

Han sa også at han var forbannet på jævla Nav, at han skulle komme og knekke kjeften hennes og at ingen kom til å tørre å være der når han skulle knuse det forbanna Nav-kontoret til pinneved eller lignende.

Fornærmede opplevde uttalelsene som ubehagelig og skrev dem ned i avviksmelding med en gang. Hun var selv på hjemmekontor og fryktet ikke for sin sikkerhet. Hun var imidlertid bekymret for sikkerheten for de som var på Nav-kontoret, og varslet dermed disse om truslene. Etter dette ryddet hun opp i de forhold som var til hinder for utbetaling av trygden (manglende registrering av adresseendring) og sørget for utbetaling til tiltalte.

Retten la til grunn som bevist at 30-åringen har uttrykt seg som gjengitt av fornærmede. «Dette var opplagt en trussel mot henne som offentlig tjenestemann fremsatt for å oppnå trygdeutbetaling, eller gjengjelde manglende utbetaling. Tiltalte handlet forsettlig selv om han var sint, og må dømmes i tråd med tiltalen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøve tid på to år.