Nyheter

– Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Stor gjeld gjorde at 28-åringen valgte å svindle Nav.

En 28 år gammel mann er nylig dømt for trygdebedrageri.

I retten forklarte mannen at han og ekssamboeren gikk fra hverandre etter å ha kjøpt et dyrt hus. Han ble også arbeidsledig og meldte seg til Nav.

Han forklarte videre at han fikk en jobb i Bergen og at de solgte huset med tap, at han flyttet til Bergen, at han hadde stor gjeld, at han hadde hund og at han tok den enkle snarveien ved å sende meldekort til Nav for å klare å betjene gjelden.

Ifølge 28-åringen var det vanskelig å slutte å gjøre dette fordi han trengte pengene, men gjorde dette to til tre måneder før Nav oppdaget hva som hadde funnet sted.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav

Trygdebedrageriet fant sted i perioden fra 4. april til 2. oktober 2016.

Ved å sende inn de uriktige meldekortene til Nav fikk han utbetalt 135.850 kroner som han ikke hadde krav på.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kommet med uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 28-åringens uforbeholdne tilståelse.

I skjerpende retning la retten vekt på at det var snakk om et forholdsvis høyt beløp og at det straffbare forholdet har pågått over noe tid.

Dermed ble straffen 30 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav

Nyeste fra Dagsavisen.no: