Roganytt

Malerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Penger

Det var Malerfirma Sundt AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 596.574 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 62.000 kroner.

Malerfirma Sundt AS har holdt til i Sandnes. Firmaet omsatte for 3,7 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 62.000 kroner. Ifølge proff.no har selskapet hatt fem ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 18. august.