Roganytt

Arbeidsledig mann slått konkurs av Skatteetaten – hadde et krav på 2.845.996 kroner i skyldig skatt

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Norske hushald har veldig låg tru på egen økonomi framover, ifølgje ei undersøking frå Finans Norge. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 40-årene fra Jæren ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 2.845.996 kroner i skyldig restskatt med gebyrer og forsinkelsesrenter.

Mannen opplyste i rettsmøtet at han er arbeidsledig. Han erkjente også å skylde saksøkeren en del av beløpet. Mannen erkjente også at han er insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent, noe retten legger til grunn. Det ble den 31.03.22 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 18. august.